Zápis do Mateřské školy Laurinka se koná dne 2. 5. 2018 v době od 13:00 do 17:00 hodin.

Zákonný zástupce dítěte předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno. Tiskopisy najdete v rubrice dokumenty.

Comments are closed.