Fotogalerie

Zpět do seznamu galerií

EKO-ZAHRADA

21.10.2010

Děti ze třídy žabiček navštívily EKO-ZAHRADU, kde shlédly výstavu \"Rok v přírodě\", doprovázenou výchovně vzdělávacím programem. V dokonale naaranžovaném prostředí jsme se nejprve ocitli na Radouči. Poznávali jsme květiny, zvířata, která tu žijí. Největší obdiv měl sysel, neboť jsme se s ním schovávali do nor. Ve skleníku zurčela Jizera. Volavku, racka či kormorána mnozí viděli poprvé. A což teprve lovení rybiček přímo do zobáku - to byla legrace, ale i velké umění. Nakonec jsme se ocitli v lese. Rozlišovali jsme listnaté a jehličnaté stromy a plody přiřazovali podle hmatu. Z různých úkrytů a pelíšků na nás vykukovala zvířátka, ještě že ten velký jezevec byl jen vycpaný. Zato sovičky, puštíci, výři sedící na větvích na nás mrkali neboť byli opravda živí. Moc se nám to líbilo. Odcházeli jsme plní dojmů a nabití novými poznatky a zkušenostmi.

Comments are closed.