Připravujeme: Berušky

Týden 11. – 15. února 2019

Téma: Co všechno už dovedu, s radostí vám předvedu

Tento týden se zaměříme na znalosti, které by měl ovládat každý předškolák.

Budeme závodit, dodržovat pravidla, procvičíme pohotové reakce, kotoul a vysvětlíme si, co znamená slovo fair-play. Vyzkoušíme si, zda-li děti znají své jméno, jména rodičů, bydliště a profesi rodičů.

Procvičíme doplňkové barvy, základní barvy by už děti měly znát. Vyzkoušíme si orientaci v čase a pravolevou orientaci (včera, dnes, zítra, vedle, mezi, nad a pod).

Zahrajeme si na školu, napodobíme písmo přepisem tiskacími písmeny. Procvičíme si znalost dnů v týdnu. Zahrajeme si hru ,,Co se změnilo“. Zopakujeme si práci se slovy – rozklad na slabiky, rozlišování hlásky, tvoření zdrobnělin a rýmů.

Zaměříme se na správný úchop psacího náčiní a uvolňování ruky.

Každý předškolák přednese báseň nebo zazpívá písničku před kolektivem kamarádů (samostatně a dle vlastního výběru). Děti si poslechnou pohádku ,,O Budulínkovi“ a podle obrázku ji budou reprodukovat.

Nakreslíme si lidskou postavu.

Půjdeme na vycházku do města a ukážeme si významné budovy.

 

Únor u Berušek

6.2.  Plavání 

7.2.  Muzikálová pohádka v Domě kultury Anežčino přátelství (80 Kč) – z fondu. 

8.2.  Anglický kroužek

13.2.  Poslední plavání

14.2.  Anglický kroužek 

20.2.  Anglický kroužek

27.2.  Anglický kroužek 

28.2.  Karneval (do třídy děti přijdou ráno v maskách)

 

Do konce února nahlaste docházku vašeho dítěte na jarní prázdniny. 

JARNÍ PRÁZDNINY JSOU OD 13.3. DO 17.3.2019

Děkujeme

 

 

 

 

 

Comments are closed.