Připravujeme: Lištičky

Přejeme všem krásný a úspěšný školní rok 2019 – 2020

Září 2019 akce:

 • INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI -ČTVRTEK 5. 9. 2019– OD 15.30HOD
 • PŘEDSTAVENÍ V MŠ – 19. 9. 2019..ARTISTIC MAGIC SHOW a neb SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ
 • BLIŽŠÍ INFORMACE NAJDETE NA DVEŘÍCH PŘI VSTUPU DO ŠATNY A NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ LIŠTIČEK.

Týden 16. 9. – 27. 9. 2019

Téma: Cesta do naší školičky – bezpečnost

 • Komunitní kruh diskuse dětí/čím jezdí do školky.
 • nácvik písně:,,Auto„-hra na dětské nástrojky
 • Námětová hra: Na dopravu (dopravní vestičky) – stavba silnice a kolejí ze stavebnice, hra s dopravními prostředky na dopravním koberci rozvoj schopností důležitých k navazování vztahů dítěte k druhým lidem.
 • Pohybová hra: Na auta – reakce na signál (praporek zelený, červený), chůze a běh ve střídavém tempu, slalom mezi kuželem, pohyb ve vázaném útvaru, v zástupu, ujasnění pojmů první a poslední v zástupu, před, za, doleva, doprava, podlézání tunelu pod nohami.
 • Hra: Pane policisto!
 • Logopedická chvilka – zvuky dopravních prostředků.
 • Grafomotorické cvičení – Auto jede.
 • Omalovánky – děti a dopravní situace.
 • Kresba dopravní situace na velké archy papíru/stříhání, lepení, dokreslování detailů.
 • Kooperativní činnosti ve dvojicích – stavba semaforu ze tří obručí – vyplňování různými stavebnicemi podle tří barev – červená, žlutá, zelená.
 • Poznávání zvuků z dopravy – poslech CD Zvuky a ruchy.
 • Poslech četby s dopravní tematikou (př. O neposlušném autíčku, Krtek a autíčko).
 • Práce na interaktivní tabuli- Bezpečná cesta do školky.
 • Pracovní listy Znám značky (starší děti) a Co jezdí, létá a pluje (mladší děti).
 • Skládání dopravních prostředků – puzzle, rozstříhané obrázky dopravních prostředků, půlené obrázky  
 • malování vodovými barvami:,,Traktor na poli“, stříhání, lepení
 • Pobyt venku:
 • Poznávání dopravních prostředků, které venku potkáme – chování řidičů, chodců – diskuse dětmi.
 • Stavba cest z písku a přírodnin.
 • Jízda dětí na tříkolkách, koloběžkách – řešení dopravních situací.
 • Poznávání některých dopravních značek a povídání si o jejich významu.

 

 

Comments are closed.