Připravujeme: Medvíďata

Červen 2019

25 .6. 2019 Návštěva cukrárny, zábavné dopoledne pro děti s pohoštěním na ukončení prvního roku ve školce.

PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Pokud jste své dítě přihlásili na prázdninový provoz v MŠ Laurinka, který je
od 15. 7. – 26. 7. 2019, je třeba uhradit školné a stravné v hotovosti předem. 

Školné – 180 Kč a stravné jako ve školním roce je třeba uhradit 19. 6. 2019
od 6 do 16 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny. 

Týden: 24. 6. – 28. 6. 2019 
Téma: „Když kvetou kopretiny, těšíme se na prázdniny“

  • KK: Jaká zvířata žijí ve vodě a u vody? Jaká zvířata jsme už viděli?
  • KK: Co si vzít s sebou k vodě? Na co si musíme dávat pozor při pobytu u vody? Povídání si na téma bezpečnost.
  • Povídání si na téma Prázdniny – kam se kdo chystá?
  • Počítání sluníček, určování větší x menší x nejmenší
  • Chůze ve dřepu, střídání chůze – krátké x dlouhé kroky, taneční improvizace
  • Hod na cíl, hod do dálky, PH ,,Spadla lžička“
  • Vytleskávání slov s letní tématikou
  • Grafomotorická cvičení – motýl, beruška, sluníčko
  • Modelování zvířat, sluníčka, atd.
  • Zpívání písní u klavíru – využití hudebních nástrojů

Comments are closed.