Připravujeme: Žabičky

Téma týdne: 
Co všechno už dovedu, s radostí všem předvedu
Budeme si hrát na školu a připravovat se na zápis do ZŠ.
Začneme základními dovednostmi týkající se samostatnosti, včetně vázání tkaniček. Zacvičíme si s různým náčiním, upevníme pojmy pravá, levá, při pohybových hrách procvičíme orientaci v prostoru.
Přečteme si příběh, budeme ho vyprávět, posilovat schopnost souvislého vyjadřování. Naučíme se píseň, báseň se školní tematikou a zároveň trénovat schopnost samostatné reprodukce.
Čekají na nás různé slovní hříčky se sluchovým rozlišování počáteční hlásky
s vytleskáváním slabik, vyhledáváním slov opačného významu ….
Budeme  počítat, hrát domino, orientovat se v číselné řadě 1 – 6 (porovnávat, přiřazovat, vytvářet skupiny), vyjmenovávat číselnou řadu 1 – 10.
Naučíme se správně pojmenovávat geometrické tvary, manipulovat s nimi, sestavovat z nich.
Uvolníme si ruku, procvičíme správný úchop psacího náčiní, budeme trénovat grafomotorické cviky. Vyrobíme si papírovou školu dle svých představ, každý nakreslí sám sebe i s detaily, pečlivým vybarvením – jsme již předškoláci!
Děti dostanou za úkol zjistit adresu svého bydliště a tuto informaci si postupně osvojit.
V úterý 12.2. se půjdeme podívat do 1. třídy na 3. ZŠ. Zapojíme se do vyučování, ověříme své schopnosti a dovednosti.

 

Únor  2019

1.2. Pololetní prázdniny. Spojený prázdninový provoz pouze pro přihlášené děti.

5.2. Jdeme na pohádku do Domu kultury
   „Dobrodružství čmeláka Brundibára“
   Začátek:  10.15 hod.
   Cena:  45,- Kč

6.2. Pokračuje plavecký výcvik – 9. lekce
   Sraz dětí ve třídě: do 720
   Odjezd:  730 hod.

7.2. Muzikálová pohádka v Domě kultury
   „Anežčino přátelství“
    Začátek: 1015 hod.
   Cena: 80,- Kč

12.2. Návštěva 3. základní školy
          Seznamování se školním prostředím
          Účast ve výuce v 1. třídě

13.2. Závěrečná 10. lekce kurzu plavání

28.2. Karneval v MŠ
   Dopolední hry, soutěže, tanec
   Prosíme rodiče o přípravu masek,  převleků…

    V případě sněhové pokrývky a příznivého počasí budeme chodit bobovat.  
Žádáme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením:
nepromokavé kalhoty – oteplováky, silnější rukavice
do šatny náhradní spodní prádlo, punčocháče…

              

 

Comments are closed.