Připravujeme: Žabičky

Téma: Když kvetou kopretiny, těšíme se na prázdniny
 
17.6. – 28.6.

  • Koupání, sprchování, otužování – využití bazénu na školní zahradě
  • Pohybová improvizace podle hudby – koordinace pohybu, rytmus
  • Závodivé hry – zlepšování fyzické zdatnosti, obratnosti a odvahy
  • Most přes řeku – chůze po zvýšené ploše
  • U vody nám dobře je, sluníčko nás zahřeje – vyprávění o letních prázdninách, co by se stalo, kdyby… – řešení praktických situací se zdůrazněním na bezpečnost a ochranu zdraví
  • Kolik je na světě věcí? – rozvíjení povědomí o životě lidí a zvířat na planetě Zemi
  • – hry: Na indiány, Na plavbu lodí, Na cestování, Na stanování
  • Skládání papíru – lodička, parník
  • Těšíme se na prázdniny – vyjádřit své přání a fantazii kresbou
  • Hry na školní zahradě – stavění  a tvoření z písku, využití zahradních prvků ke hrám, kreslení křídou na chodník, skákání panáka, míčové hry, skákání přes švihadlo, hry s přírodninami, pozorování života v trávě s využitím zvětšovací lupy.

Červen  2019 

5.6.     Výlet – Mnichovo Hradiště  – prohlídka zámku, zahrady, divadelní představení, výtvarná dílna
Cena: 140,- Kč vstupné
60,- Kč doprava
Odjezd: v 7.45 hod od MŠ autobusem POZOR ZMĚNA!
Děti se sejdou do 7.30 hod. ve třídě
Návrat: na oběd
S sebou: batůžek, pitíčko, sušenka

 12.6.   Závěrečné slavnostní vystoupení  všech  dětí na ukončení školního roku  
rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ
začátek 15.30 hod v naší třídě
Zveme všechny rodiče, prarodiče, přátele školy…
Těšíme se na Vás!

 19.6.   Výlet vlakem do přírody  – Mladějov v Čechách podrobné instrukce na informačním letáku, internetu, nástěnce
předpokládaný odjezd: 7.22 hod.  ze železniční zastávky Mladá Boleslav
–  město ( u Bondy centra)
návrat: 16.28 tamtéž
rodiče svým podpisem potvrdí, že berou na vědomí veškeré informace týkající se organizace výletu

Hezkého počasí budeme využívat ke koupání v bazénu na školní zahradě
do igelitové tašky plavky, ručník pokrývku hlavy proti sluníčku

Platba školného a stravného na prázdninový provoz
Pokud jste své dítě přihlásili na prázdninový provoz v MŠ Laurinka, který je
15.7. – 26.7.2019, je třeba uhradit školné a stravné v hotovosti předem.

Školné 180,- Kč a stravné jako ve školním roce – uhradit dne 19.6.2019 od 6:00 – 16:00 hod. v kanceláři vedoucí školní jídelny

 

Comments are closed.