Pěvecké podzimní vystoupení Žabiček

24. 10. 2018 se v rámci Týdne inkluze konal projektový den s názvem „Bulvy, hlízy, kořeny – zpracujeme v kuchyni“. Program pro děti ze Základní školy speciální Mladá Boleslav, Václavkova ul., připravily budoucí učitelky mateřské školy a vychovatelky, které se na tuto profesi připravují v Boleslavské soukromé střední škole. Zapojily také děti z Mateřské školy Laurinka. Děti ze třídy Žabičky pod vedením své paní učitelky navodily příjemnou podzimní atmosféru zpěvem a doprovodem na klavír.
Žáci ze speciální ZŠ plnili úkoly na připravených stanovištích za podpory studentek. Vystoupení malých zpěváčků všechny nadchlo natolik, že se program na konec spontánně změnil na společné zpívání.
Pozitivně lze hodnotit spolupráci tří různých typů škol.

Comments are closed.