Ahoj holčičky a kluci!

Vítáme Vás v mateřské škole Laurinka. Každý den cvičíme, zpíváme, posloucháme pohádky, malujeme, vyrábíme, chodíme do přírody a poznáváme svět kolem sebe Jezdíme na výlety, navštěvujeme keramickou dílnu, divadelní představení i sportovní akce. Zajišťujeme logopedickou péči, věnujeme se dětem s odlišným mateřským jazykem a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Předškolákům nabízíme seznámení s anglickým jazykem a kurzy plavání.

Ve třídách na děti čeká spousta hraček, her, kamarádi a paní učitelky. Na rozlehlé školní zahradě mají k dispozici řadu moderních herních prvků, v létě se koupeme v bazénku. Na obou pavilonech se děti mohou těšit na práci na interaktivní tabuli.

Paní kuchařky nabízejí pestrý jídelníček, ve kterém nechybí ovoce, zelenina a pitný režim po celý den.

 

 
 

Aktuálně:

Cvičení u Medvíďat

 

Beseda s policistou na Laurince na téma ,,Bezpečné chování“

Lištičky a Berušky se seznamovaly s bezpečným chováním v běžných situacích.

Lištičky si zážitky z besedy nakreslily a moc se jim všem povedly.

 

Lištičky -práce na interaktivní tabuli

 

Tvoření ve třídě Lištiček na téma: ,,Zima v jiných částech světa“

 

Žabičky – práce s interaktivní tabulí