Informace

Od 1.9.2023 bude vjezd do celého areálu MŠ Laurinka umožněn pouze zaměstnancům MŠ a zásobování. Ostatní mají vyhrazena 4 parkovací místa v ulici Dukelská nebo využijí jiného volného místa. Dodržování tohoto zákazu bude průběžně kontrolovat Městská policie.

——————————————————————————————————————-

Naše mateřská škola čerpá  finanční prostředky z EU, které jsou určeny na nákup učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence dětí.

———————————————————————————————————————————————-

Informace k provozu MŠ v novém školním roce : 

 Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte. Tito se budou v budově školy zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou.

————————————————————————————————————————————————


Holčičky a kluci, vítáme vás v Mateřské škole Laurinka. I v letošním školní roce jsme pro vás připravili plno her a překvapení. Navštívíme spolu hodně zajímavých míst v našem městě. Budeme společně zpívat, tančit, kreslit, malovat i cvičit.

Pro starší kamarády jsme připravili také několik zájmových aktivit:

 • veřejná vystoupení dětí – Vítání občánků
 • logopedickou prevenci
 • seznamování s cizími jazyky – AJ
 • školičku plavání
 • účast na dětských sportovních akcích

Každý z vás se může těšit na:

 • poznávací výlety do přírody
 • poznávací výlety zaměřené na historii města a jeho okolí
 • kulturní představení v budově mateřské školy
 • návštěvu kulturních akcí v Mladé Boleslavi a v okolí
 • vánoční a jarní setkání s rodiči – besídky pro rodiče a děti
 • slavnosti v mateřské škole – oslava Dne dětí, slavnostní rozloučení s předškoláky, akce na školní zahradě – koupání, bobování
 • tvoření z keramické hlíny (ve spolupráci se ZŠ a DDM)

Zákonným zástupcům dětí poskytujeme poradenský servis v rozsahu svých profesních kompetencí.

Omlouvání dětí:
1. Známou absenci nejpozději den předem ve své třídě
2. V den absence však do 7:00 hodin pomocí e-mailu:
jidelnalaurinka@seznam.cz
(nezapomeňte napsat název třídy a jméno dítěte)
3. V nejnutnějším případě na telefon: +420 326 323 841

Ostatní informace týkající se organizace předškolního vzdělávání naleznete ve školním řádu, zveřejněném ve vestibulu školy.

Provozní doba :  od 6:00  do 17:00 hodin
Úplata za předškolní vzdělávání:
400,- Kč/měsíc (Neplatí děti v posledním ročníku MŠ, pro které je předškolní docházka dle školského zákona povinná a děti s odkladem povinné školní docházky.)

Prázdniny ve školním roce 2023/2024
Nový školní rok 2023/2024 začíná v pátek 1.9.2023.
26.10. a 27.10. 2023 podzimní prázdniny (omezený provoz).
23.12.2023 – 1.1. 2024 vánoční prázdniny – provoz ve vybrané MŠ dle přihlášených dětí – MŠ určí zřizovatel.
2.2. 2024 jednodenní pololetní prázdniny(omezený provoz).
4.3. – 8.3. 2024  jarní prázdniny(omezený provoz).
28.3.2024 velikonoční prázdniny-pátek 29.3. je státní svátek.
Letní prázdniny 29.6.-1.9.2024. MŠ bude uzavřena 3 týdny – bude upřesněno.
Školní rok začne v pondělí 2.9.2024.

 

 

Comments are closed.