Informace

Provoz MŠ pro předem přihlášené děti o hl. prázdninách:

1.-16.7. pavilon Laurinka

19.-23.7. pavilon Kytička

26.7.-13.8. MŠ uzavřena

16.8.-20.8. pavilon Kytička

23.8.-31.8. oba pavilony

Doprovázející osoby dětí jsou povinny nosit v prostorách mateřské školy respirátor FFP2 nebo KN95.

Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy, si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.

———————————————————————————————————–

Holčičky a kluci, vítáme vás v Mateřské škole Laurinka. I v letošním školní roce jsme pro vás připravili plno her a překvapení. Navštívíme spolu hodně zajímavých míst v našem městě. Budeme společně zpívat, tančit, kreslit, malovat i cvičit.

Pro starší kamarády jsme připravili také několik zájmových aktivit:

 • veřejná vystoupení dětí
 • logopedickou prevenci
 • seznamování s cizími jazyky – AJ
 • školičku plavání
 • účast na dětských sportovních akcích

Každý z vás se může těšit na:

 • poznávací výlety do přírody
 • poznávací výlety zaměřené na historii města a jeho okolí
 • kulturní představení v budově mateřské školy
 • návštěvu kulturních akcí v Mladé Boleslavi a v okolí
 • vánoční a jarní setkání s rodiči – besídky pro rodiče a děti
 • slavnosti v mateřské škole – oslava Dne dětí, slavnostní rozloučení s předškoláky, akce na školní zahradě – koupání, bobování
 • tvoření z keramické hlíny (ve spolupráci se ZŠ a DDM)

Zákonným zástupcům dětí poskytujeme poradenský servis v rozsahu svých profesních kompetencí.

Omlouvání dětí:
1. Známou absenci nejpozději den předem ve své třídě
2. V den absence však do 7:00 hodin pomocí e-mailu:
jidelnalaurinka@seznam.cz
(nezapomeňte napsat název třídy!)
3. V nejnutnějším případě na telefon: +420 326 323 841

Ostatní informace týkající se organizace předškolního vzdělávání naleznete ve školním řádu, zveřejněném ve vestibulu školy.

Provozní doba :  od 6:00  do 17:00 hodin
Úplata za předškolní vzdělávání:
400,- Kč/měsíc (Neplatí děti v posledním ročníku MŠ, pro které je předškolní docházka dle školského zákona povinná a děti s odkladem povinné školní docházky.)

Prázdniny ve školním roce 2020 / 2021
29.10. – 30.10. 2020 podzimní prázdniny (omezený provoz)
23.12. – 3.1. 2021 vánoční prázdniny – provoz zajišťuje každá MŠ pro své děti
29.1. 2021 jednodenní pololetní prázdniny
8.2. – 14.2. 2021  jarní prázdniny
1.4.2021 velikonoční prázdniny-pátek 2.4. je státní svátek

Během letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 26.7. do 15.8.2021.

Nový školní rok začíná ve středu 1.9.2021

Comments are closed.