Informace

 

Informace k provozu MŠ v novém školním roce : 

Doprovázející osoby dětí jsou povinny nosit v prostorách mateřské školy respirátor nebo chirurgickou roušku. Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte. Děti se netestují.


Na základě doporučení Ministerstva školství a zdravotnictví je pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob v budově omezen. Tito se budou v budově školy zdržovat pouze po dobu nezbytnou. Nebude jim umožněn vstup s dětmi do tříd.

Dítě bude mít v šatně v sáčku čistou roušku, pro případ potřeby.

———————————————————————————————————–

Holčičky a kluci, vítáme vás v Mateřské škole Laurinka. I v letošním školní roce jsme pro vás připravili plno her a překvapení. Navštívíme spolu hodně zajímavých míst v našem městě. Budeme společně zpívat, tančit, kreslit, malovat i cvičit.

Pro starší kamarády jsme připravili také několik zájmových aktivit:

 • veřejná vystoupení dětí
 • logopedickou prevenci
 • seznamování s cizími jazyky – AJ
 • školičku plavání
 • účast na dětských sportovních akcích

Každý z vás se může těšit na:

 • poznávací výlety do přírody
 • poznávací výlety zaměřené na historii města a jeho okolí
 • kulturní představení v budově mateřské školy
 • návštěvu kulturních akcí v Mladé Boleslavi a v okolí
 • vánoční a jarní setkání s rodiči – besídky pro rodiče a děti
 • slavnosti v mateřské škole – oslava Dne dětí, slavnostní rozloučení s předškoláky, akce na školní zahradě – koupání, bobování
 • tvoření z keramické hlíny (ve spolupráci se ZŠ a DDM)

Zákonným zástupcům dětí poskytujeme poradenský servis v rozsahu svých profesních kompetencí.

Omlouvání dětí:
1. Známou absenci nejpozději den předem ve své třídě
2. V den absence však do 7:00 hodin pomocí e-mailu:
jidelnalaurinka@seznam.cz
(nezapomeňte napsat název třídy a jméno dítěte)
3. V nejnutnějším případě na telefon: +420 326 323 841

Ostatní informace týkající se organizace předškolního vzdělávání naleznete ve školním řádu, zveřejněném ve vestibulu školy.

Provozní doba :  od 6:00  do 17:00 hodin
Úplata za předškolní vzdělávání:
400,- Kč/měsíc (Neplatí děti v posledním ročníku MŠ, pro které je předškolní docházka dle školského zákona povinná a děti s odkladem povinné školní docházky.)

Prázdniny ve školním roce 2021/2022
27.10. a 29.10. 2021 podzimní prázdniny (omezený provoz)
23.12. – 2.1. 2022 vánoční prázdniny – provoz ve vybrané MŠ dle přihlášených dětí – MŠ určí zřizovatel
4.2. 2022 jednodenní pololetní prázdniny
21.2. – 25.2. 2022  jarní prázdniny
14.4.2022 velikonoční prázdniny-pátek 15.4. je státní svátek

Během letních prázdnin bude provoz upřesněn.

Nový školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1.9.2022.

Comments are closed.