Klub dětí a maminek

Mateřská škola Laurinka nabízí rodičům odpolední činnost pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu nebo nemohly být z kapacitních důvodů přijaty.
Dle zájmu rodičů a počtu přihlášených dětí předpokládáme zahájení činnosti Klubu dětí a maminek
již v únoru 2012 (každý čtvrtek od 15:30 do 16:30 hodin).

Klub je určen pro děti od 2,5 do 5 let s doprovodem dospělého za poplatek 50,- Kč/hod.
Pro děti jsou připravovány pracovní a výtvarné činnosti, cvičení, pohybové hry, tanečky apod.
Klub poskytuje předadaptační program mateřské školy a doporučuje adaptaci dětí před nástupem
do mateřské školy, ale nezaručuje přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Maximální počet přijatých dětí je 20, termín podání přihlášek do 31. ledna 2012.
Přihláška a bližší informace u ředitelky školy.

Comments are closed.