Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se koná ve středu 23.4.2014 od 13 do 17 hodin

Místo konání: pavilon Laurinka třída Berušky

 

Rodič u zápisu předloží:

vyplněnou žádost o přijetí dítěte

rodný list dítěte

– doklad totožnosti zákonného zástupce – OP

cizinci CP – potvrzení o pobytu dítěte

 

Dítě přihlašují pouze zákonní zástupci (rodiče)

Comments are closed.