Zápis pro školní rok 2016-2017

Zápis dětí do Mateřské školy Laurinka se uskuteční 21. 4. 2016 od 13.00 do 17.00 hod.
Zákonní zástupci u zápisu předloží rodný list dítěte, svůj doklad totožnosti a vyplněnou Žádost o přijetí ( ke stažení v rubrice Dokumenty).

Comments are closed.