Zápis pro školní rok 2017-2018

Zápis dětí  do MŠ Laurinka bude probíhat 2. května 2017 od 13:00 do 17:00 hodin.

Zákonní zástupci u zápisu předloží rodný list dítěte, svůj doklad totožnosti a vyplněnou Žádost o přijetí ( ke stažení v rubrice Dokumenty).

Comments are closed.