Rubrika: Aktuality

Žabičky na závěrečném výletě – vytvoření říčky Klenice ve třídě

 

Lištičky se loučí se školkou a s kamarády

Škola ťuká na vrátka,už se všichni těšíte,

s naší milou školičkou pomalu se loučíte.

My Vám přejeme hodně zdaru, legrace a kamarádů….

Vaše učitelky Jana a Anička

 

Znovuotevření MŠ

 • v pondělí 11.5. otevíráme MŠ
 • provozní doba 6,30 – 16,00hod.  nutné dodržet
 • při vstupu do vnitřních prostorů MŠ mají všichni povinně roušku – dospělí a děti
 • před vstupem do budovy MŠ bude dětem změřena teplota
 • po vstupu dospělý použije dezinfekci rukou a dítě si po přezutí a převlečení umyje ruce v umývárně dezinfekčním mýdlem pod dohledem dospělého – viz. školní řád
 • dospělý se v prostoru šatny zdržuje minimálně a má roušku
 • při prvním vstupu odevzdá dospělý podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění dítěte
 • děti budou celý den ve své třídě, při pobytu venku v areálu MŠ a od 1.6. mohou na Štěpánku
 • děti budou v MŠ bez roušek, ale jednu dejte do sáčku. Použijeme v případě potřeby.
 • pokud se u dítěte během pobytu v MŠ objeví příznaky infekce dýchacích cest, zvýšená teplota apod., bude ihned volán zákonný zástupce dítěte a dítě půjde domů
 • pokud je rodič na mateřské dovolené, doporučujeme si nechat školkové dítě doma
 • od pondělí 11.5. je nutné děti omlouvat!
 

Rozloučení se školáky a s kamarády.

 

Lištičky si užily na školní zahradě jízdu zručnosti