Připravujeme: Berušky

Informace k provozu MŠ v novém školním roce :                                             Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte. 

Od 27.6. 2022  do 30.6.2022 

Téma: Těšíme se na prázdniny

Tento týden si budeme povídat o prázdninách, výletech a pobytu v přírodě.

Připomeneme si bezpečné chování při všech činnostech, při pobytu v lese, u vody i na slunci.

Děti si mohou tento týden vybrat výtvarnou nebo pracovní činnost, která je baví. Vyberou si i pohybové hry při rozcvičce.

Zahrajeme si Kimovky na téma: Na výlet si vezmu…

Budeme pracovat na IT, půjdeme se projít na Štěpánku a pokud to vyjde, tak vyrazíme do města na zmrzlinu.

Informace pro rodiče:

Každé úterý pokračuje kurz plavání. Nedávejte dětem na plavání sponky, řetízky a jiné cennosti. Obědvat budeme ve 12:20 hodin. Děti, které půjdou po obědě domů, vyzvedávejte nejdříve  ve 12:30 hodin. Prosíme, dříve na nás nezvoňte.

Děkujeme!

———————————————————————————————————————————————————

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – ČERVENEC A SRPEN 2022

MŠ BUDE OTEVŘENA OD 6.30 hod.  DO 16.30 hod. 

Všechny děti si odnesou do 30.6. 2022 veškeré oblečení a obuv ze šatny domů. 

Informace o prázdninovém provozu najdete na hlavních dveřích při vstupu do školky. 

Od 1.7. 2022 začíná provoz na pavilonu KYTIČKA.

Přejeme všem dětem i rodičům krásný a pohodový prázdninový čas.

Vaše paní učitelky Veronika a Zuzka

—————————————————————————————————————–

CO DOMA PROCVIČOVAT, PROTOŽE JSME PŘEDŠKOLÁCI

Znát své jméno, příjmení, věk, adresu.

Umět se podepsat např. JAN.

Nakreslit postavu ( oči, pusa, nos,9 prsty – zaměřit se na detaily), správně držet pastelku.

Přeložit papír na půlku, znovu na půlku – rozložit ( papír je rozdělen na 4 díly) – nakresli VPRAVO NAHORU sluníčko, VLEVO NAHORU strom, VLEVO DOLŮ dům, VPRAVO DOLŮ maminku .

Přednést báseň, zazpívat písničku.

Znát barvy a jejich odstíny, počítat do 10-ti, vědět kde je víc, méně, stejně, o kolik mám víc, o kolik méně.

Kde je autíčko? NA stole, POD stolem, V, NAHOŘE, DOLE, MEZI, VPRAVO, VLEVO, PŘED, ZA, VEDLE, MEZI…..

Umět pojmenovat, poznat a nakreslit: KRUH, ČTVEREC, TROJÚHELNÍK, OBDÉLNÍK.

Co je nejmenší, největší…VELKÝ – dům, MENŠÍ – domek, NEJMENŠÍ – domeček.

Vědět 4 roční období a co je pro ně charakteristické ( např. Jaro – jarní květiny, oblečení, počasí, rodí se mláďata, velikonoce….).

Vytleskat slova na slabiky např. MA-MIN-KA, co slyšíš na začátku slova ? M – co ještě začíná na tuto hlásku ?

Procvičovat vázání kličky, mašličky.

Při společenských hrách se děti naučí počítat ( např. Člověče nezlob se), při pexesu si procvičí paměť, soustředění…

Děti by měly zvládat skákání na jedné noze, udělat kotoul vpřed, holubičku, házet a chytat míč…

Děti by měly být samostatné v oblékání, v umyvárně, WC, umět si připravit věci na učení, kreslení..

Dopřejte dětem, aby vám doma pomáhaly s drobnými pracemi např. při úklidu, vaření….nezapomínejte na společné aktivity (čtení knih, vyprávění pohádek, stříhání, modelování, vyrábění, bobování, vycházky, jízda na kole….) při kterých si s dětmi povídáte: co vidíte kolem sebe, k čemu co slouží, jak se bezpečně chovat při jízdě na kole atd. – dětem rozvíjíte slovní zásobu a dáváte správný vzor jak správně mluvit.

Při všech aktivitách dbejte, aby vždy děti dokončily činnost do konce a nezapomeňte je za vše zvládnuté pochválit. 

Comments are closed.