Připravujeme: Berušky

Informace k provozu MŠ v novém školním roce :   

Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte. 

 

 

AKCE NA MĚSÍC ČERVEN  2023

1.6. 2023 Vystoupení kouzelníka ke Dni dětí / vstupné 60.- Kč/.

1.6. 2023 Den dětí – soutěže, hry, odměny / školní zahrada/.

5.6. 2023 Výlet ZOO Liberec / informace na nástěnce v šatně, placeno zatím pouze zálohově/.

6.6.2023 Poslední plavání.

19.6. 2023 Výlet Vrch Bělá  /informace na nástěnce v šatně, placeno pouze zálohově/.

Vyúčtování podle faktury za dopravu autobusem . Děkujeme za pochopení!

28.6.2023 Besídka a  rozloučení se školáky /od 15.00 hodin/.


Téma: Děti mají svátek

Týden od 29.5. do 2.6. 2023

Tento týden si povíme o svátku dětí a existenci jiných kultur.

Prohlédneme si knihy a encyklopedie.

Nakreslíme si děti různých národností a vyzdobíme šatnu.

Naučíme se novou písničku,, Když na lukách kvetou kopretiny“.

Přečteme si příběh o dětech a pokusíme se o reprodukci textu.

Namalujeme si vlnky na moři a pošleme papírové lodičky do světa.

Každý vysloví přání, kam by chtěl, aby jeho lodička doplula.

Zahrajeme si Kimovu hru na paměť ,, Co viděl námořník“.

Ve čtvrtek dopoledne oslavíme společně Den dětí soutěžemi na školní zahradě.

Tento den k nám také přijede,, Kouzelník Reno“.

Celý týden budeme hrát oblíbené pohybové hry na přání dětí.

Pohrajeme si na školní zahradě a v lesoparku.

 

 

Informace pro rodiče:

OD 4.4. AŽ DO 6.6. 2023 BUDE PROBÍHAT KAŽDÉ ÚTERÝ PLAVÁNÍ NEJSTARŠÍCH DĚTÍ V PLAVECKÉM BAZÉNU NA ŠTĚPÁNCE.

Cena za 10 lekcí celkem…800,-Kč. ČÁSTKA JE NEVRATNÁ.

Pokyny pro děti, které budou chodit plavat:

Dejte dětem do batohu:

plavky, ručník, igelitovou tašku, pití a koupací čepici s čitelně označeným jménem(velkými tiskacími písmeny), možno 1 sladkost

Příchod dětí do MŠ nejdéle do 8,00 hod!

Děvčata budou mít pevnou gumičkou sepnuté vlasy, nesmí být sponky.

MŠ neručí za ztrátu náušnic, řetízků, prstenů, sponek do vlasů, dětských hodinek a dalších obdobných předmětů. Nedoporučujeme rodičům dávat je dětem v den lekce plavání.

Žádáme rodiče, aby na lekce plavání nepřiváděli dítě s respiračním onemocněním, se zánětem spojivek a s infekčním kožním onemocněním (bradavice).

——‐——–‐—‐——‐—————–‚————

VYBÍRÁME ZALOHU NA DVA VÝLETY  –  550,- KČ.

———‐–‐——————————————–

CO DOMA PROCVIČOVAT, PROTOŽE JSME PŘEDŠKOLÁCI

Znát své jméno, příjmení, věk, adresu.

Umět se podepsat např. JAN.

Nakreslit postavu ( oči, pusa, nos, prsty – zaměřit se na detaily), správně držet pastelku.

Přeložit papír na půlku, znovu na půlku – rozložit ( papír je rozdělen na 4 díly) – nakresli VPRAVO NAHORU sluníčko, VLEVO NAHORU strom, VLEVO DOLŮ dům, VPRAVO DOLŮ maminku .

Přednést báseň, zazpívat písničku.

Znát barvy a jejich odstíny, počítat do 10-ti, vědět kde je víc, méně, stejně, o kolik mám víc, o kolik méně.

Kde je autíčko? NA stole, POD stolem, V, NAHOŘE, DOLE, MEZI, VPRAVO, VLEVO, PŘED, ZA, VEDLE, MEZI…..

Umět pojmenovat, poznat a nakreslit: KRUH, ČTVEREC, TROJÚHELNÍK, OBDÉLNÍK.

Co je nejmenší, největší…VELKÝ – dům, MENŠÍ – domek, NEJMENŠÍ – domeček.

Vědět 4 roční období a co je pro ně charakteristické ( např. Jaro – jarní květiny, oblečení, počasí, rodí se mláďata, velikonoce….).

Vytleskat slova na slabiky např. MA-MIN-KA, co slyšíš na začátku slova ? M – co ještě začíná na tuto hlásku ?

Procvičovat vázání kličky, mašličky.

Při společenských hrách se děti naučí počítat ( např. Člověče nezlob se), při pexesu si procvičí paměť, soustředění…

Děti by měly zvládat skákání na jedné noze, udělat kotoul vpřed, holubičku, házet a chytat míč…

Děti by měly být samostatné v oblékání, v umyvárně, WC, umět si připravit věci na učení, kreslení..

Dopřejte dětem, aby vám doma pomáhaly s drobnými pracemi např. při úklidu, vaření….nezapomínejte na společné aktivity (čtení knih, vyprávění pohádek, stříhání, modelování, vyrábění, bobování, vycházky, jízda na kole….) při kterých si s dětmi povídáte: co vidíte kolem sebe, k čemu co slouží, jak se bezpečně chovat při jízdě na kole atd. – dětem rozvíjíte slovní zásobu a dáváte správný vzor jak správně mluvit.

Při všech aktivitách dbejte, aby vždy děti dokončily činnost do konce a nezapomeňte je za vše zvládnuté pochválit. 

Comments are closed.