Připravujeme: Berušky

Od čtvrtka 10.9 2020 je nutné, aby dospělé osoby nosily roušky /přes ústa a nos /ve vnitřních prostorách naší školy. Děkujeme za dodržování veškerých hygienických pravidel.

Seznamování s AJ bude probíhat každou středu v 9:30 hodin.

—————————————————————————
Mateřské školy budou na základě nařízení vlády České republiky uzavřeny od 1. března 2021 do 21. března 2021.
Úřední hodiny v době uzavření MŠ budou každou středu od 10 do 15 hodin.Rodiče, kteří mají předškoláka a nemají e mail, si v tuto dobu mohou chodit pro materiály k distanční výuce.
Ošetřovné: formulář je na zde – https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Vytištěný formulář mohu předat v úředních hodinách.
Sledujte prosím naše webové stránky. Děkuji Mgr. Zuzana Nečásková – ředitelka MŠ.

———————————————————————————————————

Zápis do ZŠ proběhne během měsíce dubna/ zatím není přesný termín/.

Kdo z vás si chce s dětmi doma něco procvičit a připravit se k zápisu do ZŠ, nabízím vám několik nápadů.

CO UMĚT K ZÁPISU DO ZŠ

Znát své jméno, příjmení, věk, adresu.

Umět se podepsat např. JAN.

Nakreslit postavu ( oči, pusa, nos, prsty – zaměřit se na detaily), správně držet pastelku.

Přeložit papír na půlku, znovu na půlku – rozložit ( papír je rozdělen na 4 díly) – nakresli VPRAVO NAHORU sluníčko, VLEVO NAHORU strom, VLEVO DOLŮ dům, VPRAVO DOLŮ maminku .

Přednést báseň, zazpívat písničku.

Znát barvy a jejich odstíny, počítat do 10-ti, vědět kde je víc, méně, stejně, o kolik mám víc, o kolik méně.

Kde je autíčko? NA stole, POD stolem, V, NAHOŘE, DOLE, MEZI, VPRAVO, VLEVO, PŘED, ZA, VEDLE, MEZI…..

Umět pojmenovat, poznat a nakreslit: KRUH, ČTVEREC, TROJÚHELNÍK, OBDÉLNÍK.

Co je nejmenší, největší…VELKÝ – dům, MENŠÍ – domek, NEJMENŠÍ – domeček.

Vědět 4 roční období a co je pro ně charakteristické ( např. Jaro – jarní květiny, oblečení, počasí, rodí se mláďata, velikonoce….).

Vytleskat slova na slabiky např. MA-MIN-KA, co slyšíš na začátku slova ? M – co ještě začíná na tuto hlásku ?

Procvičovat vázání kličky, mašličky.

Při společenských hrách se děti naučí počítat ( např. Člověče nezlob se), při pexesu si procvičí paměť, soustředění…

Děti by měly zvládat skákání na jedné noze, udělat kotoul vpřed, holubičku, házet a chytat míč…

Děti by měly být samostatné v oblékání, v umyvárně, WC, umět si připravit věci na učení, kreslení..

Dopřejte dětem, aby vám doma pomáhaly s drobnými pracemi např. při úklidu, vaření….nezapomínejte na společné aktivity (čtení knih, vyprávění pohádek, stříhání, modelování, vyrábění, bobování, vycházky, jízda na kole….) při kterých si s dětmi povídáte: co vidíte kolem sebe, k čemu co slouží, jak se bezpečně chovat při jízdě na kole atd. – dětem rozvíjíte slovní zásobu a dáváte správný vzor jak správně mluvit.

Při všech aktivitách dbejte, aby vždy děti dokončily činnost do konce a nezapomeňte je za vše zvládnuté pochválit.———————————————————————————————————-


Vážení rodiče, tři týdny bude vzdělávání vašich dětí na Vás!

Téma: Malý čtenář

Týden Od 1.3 do 7.3 2021

 • vyberte s dětmi oblíbenou knihu a povídejte si s dětmi o této knize
 • přečtěte si jednu pohádku nebo část textu
 • nechte děti reprodukovat děj /pomocné otázky např. Kam šla Karkulka a proč, koho potkala cestou, kdo byl zlý a kdo hodný?/
 • nechte děti nakreslit obrázek k pohádce
 • můžete vyrobit papírové loutky na špejli a pohádku zdramatizovat/ zahrát divadlo/
 • úkol pro tento týden – vyrobte s dětmi záložku do knihy/záložku přinesete do MŠ, po znovuotevření/
 • vysvětlete dětem kdo je spisovatel, ilustrátor, co je to leporelo, encyklopedie a jak se zachází s knihou
 • vyrobte s dětmi čtenářský průkaz, zahrajte si na knihovnu
 • každý den dětem přečtěte alespoň jednu pohádku 
 • hodně  s dětmi mluvte, nechte je vyprávět, vy jim také vyprávějte…/když jste byli malé děti, co vás bavilo, s kým jste si hráli atd./
 • běžte na procházku do přírody, ale i do města, ukažte dětem kde je knihovna a knihkupectví, vysvětlete dětem rozdíl
 • nezapomeňte s dětmi každý den cvičit, pochválit je a dbát na dokončení úkolu

Přejeme hodně radosti a úspěchů!!!

Co je leporelo?

Leporela s pevnými listy, založená především na ilustraci, určená nejmenším dětem. Díky leporelu si děti nacvičují řadu předčtenářských dovedností, ale vnímat knihu jako zdroj informací a zábavy.

————————————————————————

 Kniha je domeček plný dětí, jestli ji poznat chceš, otevře se ti.

 Bydlí v ní básničky, pohádky, slova. Kniha je všechny  pod střechu schová.

—————————————————

Zaplakala knížka, vytrhli z ní list.

Co si jenom počnu, kdo mě bude číst?

 

 

 

Informace k provozu naší MŠ o letních prázdninách.

26.7 2021- 15.8 2021 MŠ uzavřena.

Děkujeme za spolupráci!

Comments are closed.