Připravujeme: Berušky

 

Informace k provozu MŠ v novém školním roce : 

Doprovázející osoby dětí jsou povinny nosit v prostorách mateřské školy respirátor nebo chirurgickou roušku. Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte. 

Od 17.1.2022 do 21.1.2022       Téma: Lesní zvířátka v zimě

Jaká lesní zvířata můžeme vidět v zimě v lese?
Čím se živí, jaké mají pelíšky a jaké dělají stopy?
Jak se o ně můžeme postarat?
Budeme poznávat zvířátka a jejich mláďata, počítat je, řadit a určovat první hlásku.
Čeká nás práce na IT.
Naučíme se básničku Zvířátka v zimě, zazpíváme si písničku Běží liška k Táboru a zahrajeme si pohádku O Budulínkovi.
Přečteme si příběh Kam chtěl jít medvěd Míša a budeme pracovat s textem.
V pracovním listu budeme hledat stopy zvířátek, vyrobíme si obrácený obrázek a nakreslíme les a lišky.
Na vycházku půjdeme na Štěpánku.

Prosím, nezapomeňte dát dětem rukavice.

Informace pro rodiče:

V pátek 4.2 2022 jsou pololetní prázdniny, prosím nahlaste docházku svého dítěte na tento den, nejdéle do 23. ledna. Děkujeme za spolupráci

 


CO DOMA PROCVIČOVAT, PROTOŽE JSME PŘEDŠKOLÁCI

Znát své jméno, příjmení, věk, adresu.

Umět se podepsat např. JAN.

Nakreslit postavu ( oči, pusa, nos,9 prsty – zaměřit se na detaily), správně držet pastelku.

Přeložit papír na půlku, znovu na půlku – rozložit ( papír je rozdělen na 4 díly) – nakresli VPRAVO NAHORU sluníčko, VLEVO NAHORU strom, VLEVO DOLŮ dům, VPRAVO DOLŮ maminku .

Přednést báseň, zazpívat písničku.

Znát barvy a jejich odstíny, počítat do 10-ti, vědět kde je víc, méně, stejně, o kolik mám víc, o kolik méně.

Kde je autíčko? NA stole, POD stolem, V, NAHOŘE, DOLE, MEZI, VPRAVO, VLEVO, PŘED, ZA, VEDLE, MEZI…..

Umět pojmenovat, poznat a nakreslit: KRUH, ČTVEREC, TROJÚHELNÍK, OBDÉLNÍK.

Co je nejmenší, největší…VELKÝ – dům, MENŠÍ – domek, NEJMENŠÍ – domeček.

Vědět 4 roční období a co je pro ně charakteristické ( např. Jaro – jarní květiny, oblečení, počasí, rodí se mláďata, velikonoce….).

Vytleskat slova na slabiky např. MA-MIN-KA, co slyšíš na začátku slova ? M – co ještě začíná na tuto hlásku ?

Procvičovat vázání kličky, mašličky.

Při společenských hrách se děti naučí počítat ( např. Člověče nezlob se), při pexesu si procvičí paměť, soustředění…

Děti by měly zvládat skákání na jedné noze, udělat kotoul vpřed, holubičku, házet a chytat míč…

Děti by měly být samostatné v oblékání, v umyvárně, WC, umět si připravit věci na učení, kreslení..

Dopřejte dětem, aby vám doma pomáhaly s drobnými pracemi např. při úklidu, vaření….nezapomínejte na společné aktivity (čtení knih, vyprávění pohádek, stříhání, modelování, vyrábění, bobování, vycházky, jízda na kole….) při kterých si s dětmi povídáte: co vidíte kolem sebe, k čemu co slouží, jak se bezpečně chovat při jízdě na kole atd. – dětem rozvíjíte slovní zásobu a dáváte správný vzor jak správně mluvit.

Při všech aktivitách dbejte, aby vždy děti dokončily činnost do konce a nezapomeňte je za vše zvládnuté pochválit. 

Comments are closed.