Připravujeme: Berušky

Informace k provozu MŠ v novém školním roce :   

Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.

Téma: Advent přichází

Týden od 28.11.- 1.12.2023

 • připomeneme si tradice Adventu a Vánoc
 • budeme si povídat o nadílce doma a v MŠ, vyslovíme srozumitelně svá přání…
 • poslechneme si příběh o narození děťátka
 • společně si upečeme linecké cukroví
 • při cvičení využijeme papírové uhlíky k hodu na cíl
 • naučíme se novou písničku pro čerta
 • budeme pokračovat v nácviku vánočního vystoupení pro rodiče
 • procvičíme si předmatematické dovednosti na IT
 • začneme vyrábět vánoční dáreček a přáníčko
 • namalujeme si čerta a vyzdobíme šatnu
 • na vycházku půjdeme do lesoparku a pohrajeme si na školní zahradě

     Píseň pro čerta

Mikuláši, Mikuláši,

kdo to tady děti straší?

Kdo tu řinčí řetězem?

A proč s tebou přišel sem?

Ref.:

Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty,

rohatý, rohatý, černý, střapatý…..

 

Kdo jsi, teď už všichni víme,

my se, čerte nebojíme,

nemáš-li co na práci,

můžeš dělat legraci.

Ref.:

Chceš-li ale děti lekat,

nebudeme déle čekat, 

pošleme tě nazpátek,

do veselých pohádek.

 

CO DOMA PROCVIČOVAT, PROTOŽE JSME PŘEDŠKOLÁCI

Znát své jméno, příjmení, věk, adresu.

Umět se podepsat např. JAN.

Nakreslit postavu ( oči, pusa, nos, prsty – zaměřit se na detaily), správně držet pastelku.

Přeložit papír na půlku, znovu na půlku – rozložit ( papír je rozdělen na 4 díly) – nakresli VPRAVO NAHORU sluníčko, VLEVO NAHORU strom, VLEVO DOLŮ dům, VPRAVO DOLŮ maminku .

Přednést báseň, zazpívat písničku.

Znát barvy a jejich odstíny, počítat do 10-ti, vědět kde je víc, méně, stejně, o kolik mám víc, o kolik méně.

Kde je autíčko? NA stole, POD stolem, V, NAHOŘE, DOLE, MEZI, VPRAVO, VLEVO, PŘED, ZA, VEDLE, MEZI…..

Umět pojmenovat, poznat a nakreslit: KRUH, ČTVEREC, TROJÚHELNÍK, OBDÉLNÍK.

Co je nejmenší, největší…VELKÝ – dům, MENŠÍ – domek, NEJMENŠÍ – domeček.

Vědět 4 roční období a co je pro ně charakteristické ( např. Jaro – jarní květiny, oblečení, počasí, rodí se mláďata, velikonoce….).

Vytleskat slova na slabiky např. MA-MIN-KA, co slyšíš na začátku slova ? M – co ještě začíná na tuto hlásku ?

Procvičovat vázání kličky, mašličky.

Při společenských hrách se děti naučí počítat ( např. Člověče nezlob se), při pexesu si procvičí paměť, soustředění…

Děti by měly zvládat skákání na jedné noze, udělat kotoul vpřed, holubičku, házet a chytat míč…

Děti by měly být samostatné v oblékání, v umyvárně, WC, umět si připravit věci na učení, kreslení..

Dopřejte dětem, aby vám doma pomáhaly s drobnými pracemi např. při úklidu, vaření….nezapomínejte na společné aktivity (čtení knih, vyprávění pohádek, stříhání, modelování, vyrábění, bobování, vycházky, jízda na kole….) při kterých si s dětmi povídáte: co vidíte kolem sebe, k čemu co slouží, jak se bezpečně chovat při jízdě na kole atd. – dětem rozvíjíte slovní zásobu a dáváte správný vzor jak správně mluvit.

Při všech aktivitách dbejte, aby vždy děti dokončily činnost do konce a nezapomeňte je za vše zvládnuté pochválit. 

Comments are closed.