Připravujeme: Koťata

Vážení rodiče, prosím o vyplnění online dotazníku. Zuzana Nečásková – ředitelka školy

Dotazníky rodiče MŠ

———————————————————————————————————-

 • Informace k provozu MŠ v novém školním roce: Doprovázející osoby dětí jsou povinny nosit v prostorách mateřské školy respirátor FFP2 nebo KN 95. Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.Vážení rodiče, 

   

  Integrovaný blok: „Barevný podzim“

  Týden: 15.11. – 26.11.2021

  Téma: Podzim v lese – dary podzimu (kaštany, žaludy, houby, stromy jehličnaté a listnaté) a život volně žijících zvířátek

  • budeme si povídat o tom, jaká zvířátka v lese žijí a co dělají na podzim
  • povíme si o tom, kde se zvířátka na zimu schovávají a co jí
  • budeme společně poznávat listnaté i jehličnaté stromy a jejich plody
  • povíme si, jaký je rozdíl mezi podzimem v lese, na louce, na vesnici, ve městě
  • prohlédneme si knížky o lese, zvířátkách a podzimu např. „Rok v lese“ a „Svět kolem nás – Zvířata z lesa“
  • naučíme se pohybovou básničku „Ježek“ a „Sovičková“
  • vytvoříme si ježečka z jehličí a společně si vyrobíme „les“
  • z modelíny si také zkusíme vytvořit lesní krajinu se zvířátky
  • budeme porovnávat, které zvířátko je větší X menší
  • naučíme se novou básničku „Muchomůrka červená“
  • přečteme si ježčí pohádku a také „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“
  • zdramatizujeme si pohádku „Perníková chaloupka“
  • zazpíváme si písničku „ Hajný je lesa pán“ a „Já do lesa nepojedu“
  • zápěstí uvolníme a správný úchop nacvičíme s pracovním listem „Pelíšek pro zvířátka“
  • zahrajeme si hru „Poznej podle zvuku lesní zvíře“ a také hru „Já mám, kdo má“
  • zacvičíme si podle projektu „Se Sokolem do života“ a budeme naše tělo protahovat při józe s „Lali cvičí jógu“
  • zahrajeme si pohybové hry: „Co řekne bubínek?“, „Tiše, tiše ježek spí“ „Čaruji, čaruji temný les“ a „Na zaječí pelíšky“
  • projdeme se kolem naší školky a zamíříme i v rámci hezkého počasí na Štěpánku
  • budeme pozorovat podzimní přírodu, na školní zahradě budeme také objevovat poklady podzimu, z přírodnin postavíme domečky pro zvířátka

 

CO DOMA PROCVIČOVAT, PROTOŽE JSME PŘEDŠKOLÁCI

 • Znát své jméno, příjmení, věk, adresu.
 • Umět se podepsat např. JAN.
 • Nakreslit postavu ( oči, pusa, nos, prsty – zaměřit se na detaily), správně držet pastelku.
 • Přeložit papír na půlku, znovu na půlku – rozložit ( papír je rozdělen na 4 díly) – nakresli VPRAVO NAHORU sluníčko, VLEVO NAHORU strom, VLEVO DOLŮ dům, VPRAVO DOLŮ maminku .
 • Přednést báseň, zazpívat písničku.
 • Znát barvy a jejich odstíny, počítat do 10-ti, vědět kde je víc, méně, stejně, o kolik mám víc, o kolik méně.
 • Kde je autíčko? NA stole, POD stolem, V, NAHOŘE, DOLE, MEZI, VPRAVO, VLEVO, PŘED, ZA, VEDLE, MEZI…..
 • Umět pojmenovat, poznat a nakreslit: KRUH, ČTVEREC, TROJÚHELNÍK, OBDÉLNÍK.
 • Co je nejmenší, největší…VELKÝ – dům, MENŠÍ – domek, NEJMENŠÍ – domeček.
 • Vědět 4 roční období a co je pro ně charakteristické ( např. Jaro – jarní květiny, oblečení, počasí, rodí se mláďata, velikonoce….).
 • Vytleskat slova na slabiky např. MA-MIN-KA, co slyšíš na začátku slova ? M – co ještě začíná na tuto hlásku ?
 • Procvičovat vázání kličky, mašličky.
 • Při společenských hrách se děti naučí počítat ( např. Člověče nezlob se), při pexesu si procvičí paměť, soustředění…
 • Děti by měly zvládat skákání na jedné noze, udělat kotoul vpřed, holubičku, házet a chytat míč…
 • Děti by měly být samostatné v oblékání, v umyvárně, WC, umět si připravit věci na učení, kreslení..
 • Dopřejte dětem, aby vám doma pomáhaly s drobnými pracemi např. při úklidu, vaření….nezapomínejte na společné aktivity (čtení knih, vyprávění pohádek, stříhání, modelování, vyrábění, bobování, vycházky, jízda na kole….) při kterých si s dětmi povídáte: co vidíte kolem sebe, k čemu co slouží, jak se bezpečně chovat při jízdě na kole atd. – dětem rozvíjíte slovní zásobu a dáváte správný vzor jak správně mluvit.
 • Při všech aktivitách dbejte, aby vždy děti dokončily činnost do konce a nezapomeňte je za vše zvládnuté pochválit.

 

 

Comments are closed.