Připravujeme: Koťata

 

     • Informace k provozu MŠ ve školním roce 2021/2022:
      Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.

      Plán akcí na červen 2022:
     • Půjdeme znovu plavat a to v úterý 28.6. 2022
     • PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – ČERVENEC A SRPEN 2022
     • MŠ BUDE OTEVŘENA OD 6.30 hod.  DO 16.30 hod. 
     • Děti,které nebudou chodit o prázdninách do školky,si odnesou veškeré oblečení,ze šatny,domů. A to poslední den 30.6.2022.Přejeme všem krásný a pohodový prázdninový čas

      Týden: 27. 6. – 1. 7. 2022

      Téma: TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

      Milé děti, konec školního roku je tu a všichni se těšíme na krásné letní počasí. Sluníčkové dny si ve školce užijeme i tento týden.

      • Zkusíme se společně naučit písničku „CHYTILA JSEM NA PASACE“.
      • Zkusíme přivolat sluníčko pohybovou básničkou „LÉTO“
      • Při dechovém cvičení se zaměříme na nácvik hlubokého nádechu a pozvolného výdechu „VŮNĚ KYTIČKY“
      • Pusinku a mimické svaly protrénujeme „ŠKLEBÍKY“.
      • Pohybové chvilky si zpříjemníme překážkovou dráhou. Zdravotní chvilky budou zaměřeny na správné držení těla.
      • Zahrajeme si pohybovou hru „POLÉVKA SE VAŘÍ „
      • Spousta zábavy nás čeká i na čerstvém vzduchu na naší zahradě, kde využijeme prolézačky, klouzačku, houpačky a pohrajeme si se sportovním náčiním. Při procházce okolím školky si budeme všímat změn přírody.

      Těšíme se na Vás           

     •  
   •  
 • Protože jsme předškoláci, měli bychom znát:
 • Znát své jméno, příjmení, věk, adresu.
 • Umět se podepsat např. JAN.
 • Nakreslit postavu ( oči, pusa, nos, prsty – zaměřit se na detaily), správně držet pastelku.
 • Přeložit papír na půlku, znovu na půlku – rozložit ( papír je rozdělen na 4 díly) – nakresli VPRAVO NAHORU sluníčko, VLEVO NAHORU strom, VLEVO DOLŮ dům, VPRAVO DOLŮ maminku .
 • Přednést báseň, zazpívat písničku.
 • Znát barvy a jejich odstíny, počítat do 10-ti, vědět kde je víc, méně, stejně, o kolik mám víc, o kolik méně.
 • Kde je autíčko? NA stole, POD stolem, V, NAHOŘE, DOLE, MEZI, VPRAVO, VLEVO, PŘED, ZA, VEDLE, MEZI…..
 • Umět pojmenovat, poznat a nakreslit: KRUH, ČTVEREC, TROJÚHELNÍK, OBDÉLNÍK.
 • Co je nejmenší, největší…VELKÝ – dům, MENŠÍ – domek, NEJMENŠÍ – domeček.
 • Vědět 4 roční období a co je pro ně charakteristické ( např. Jaro – jarní květiny, oblečení, počasí, rodí se mláďata, velikonoce….).
 • Vytleskat slova na slabiky např. MA-MIN-KA, co slyšíš na začátku slova ? M – co ještě začíná na tuto hlásku ?
 • Procvičovat vázání kličky, mašličky.
 • Při společenských hrách se děti naučí počítat ( např. Člověče nezlob se), při pexesu si procvičí paměť, soustředění…
 • Děti by měly zvládat skákání na jedné noze, udělat kotoul vpřed, holubičku, házet a chytat míč…
 • Děti by měly být samostatné v oblékání, v umyvárně, WC, umět si připravit věci na učení, kreslení..
 • Dopřejte dětem, aby vám doma pomáhaly s drobnými pracemi např. při úklidu, vaření….nezapomínejte na společné aktivity (čtení knih, vyprávění pohádek, stříhání, modelování, vyrábění, bobování, vycházky, jízda na kole….) při kterých si s dětmi povídáte: co vidíte kolem sebe, k čemu co slouží, jak se bezpečně chovat při jízdě na kole atd. – dětem rozvíjíte slovní zásobu a dáváte správný vzor jak správně mluvit.
 • Při všech aktivitách dbejte, aby vždy děti dokončily činnost do konce a nezapomeňte je za vše zvládnuté pochválit.

 

 

Comments are closed.