Připravujeme: Kuřátka


 

Milí rodiče, milé děti, 
vítáme Vás ve třídě KUŘÁTKAGC8QH6N KUŘÁTKA (Event Cache) in Olomoucký kraj, Czechia created by manti364, sojsinka


Informace k provozu MŠ v novém školním roce : 

Doprovázející osoby dětí jsou povinny nosit v prostorách mateřské školy respirátor nebo chirurgickou roušku. Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Po vstupu do třídy si dítě umyje v umývárně ruce. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte. 

Dítě bude mít v šatně v sáčku čistou roušku, pro případ potřeby.

 


Pololetní prázdniny –  pátek 4.2 2022 

Prosíme rodiče o nahlášení docházky  svého dítěte na tento den, nejdéle do 23. ledna.

                                                                                                               Děkujeme za spolupráci

 

17. 1. – 28.1.2022     TÉMA:  KRÁLOVSTVÍ POHÁDEK

: Od pondělka do pátku vyčarujeme pohádku – putování do pohádek.Za pomoci

  obrázků budeme poznávat pohádky pro nejmenší.

: Naše třída se na dva týdny promění v pohádkový svět.Postavíme si z kostek hrad,

  převlékneme se za princezny a prince.

: Seznámíme se s významem různých slov – dobro x zlo,hodný x zlý,král x královna,

  bohatý x chudý,odvážný x bojácný,chytrý x hloupý…...

: Pro rozvoj řečových a jazykových dovedností si zahrajeme se slovy- rytmizace slov,

  práce s hlasem,výslovnost.

: Pro rozvoj fantazie a tvořivosti si, za pomoci vidličkové techniky, vyrobíme hlavu vlka.

  Budulínkovi vyrobíme misku s hrášky .

: Soustředěnost a pozornost budeme rozvíjet počítáním do 3 až 5-ti.Počítání kytiček pro

  babičku,počítání hrášků pro Budulínka.

: Do pohádek patří princové ,kteří zachraňují princezny.I my si procvičíme naši obratnost

  a rychlost – překážková dráha. 

: Pokusíme se o dramatizaci pohádek – O ČERVENÉ KARKULCE,O BUDULÍNKOVI.

: Pohádky nám vysvětlí,jak se máme chovat  ( poslouchat rodiče,pomáhat si,vytvářet 

  kamarádské vztahy).

: Při pobytu venku půjdeme k budově DK, MĚSTSKÉMU DIVADLU .Vysvětlíme si jejich

  význam.Povíme si něco  o BOLESLAVSKÉM HRADU.

: Děti si mohou donést kostýmy princezen a princů.V průběhu celých dvou týdnů.Kostýmy 

  si necháme uložené ve třídě.

 

PRVNÍ POHÁDKA 

Fr. Hrubín

Princeznička na bále,poztrácela korále.

Její táta,mocný král,Honzíka si zavolal:

„Honzíku, máš na mále,přines nám ty korále!“

Honzík běžel na horu,nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále: „Nesu vám ty korále,

větší už tam neměli,snědli je už v neděli.“

 


 

 

 

 

Comments are closed.