Připravujeme: Lištičky

Informace k provozu MŠ ve školním roce 2021/2022: 

 Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby.

S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.

Informace pro rodiče:

———————————————————————————————————

VÁŽENÍ RODIČE,

PROSÍME VÁS

O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU NA WEBU NAŠÍ ŠKOLKY, KTERÝ NAJDETE

V SEKCI….INFORMACE…

TÝKÁ SE KVALITY TĚLOVÝCHOVNÉHO A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ V MŠ.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A OCHOTU.


NEJPOZDĚJI DO  1 .6. 2022 NAHLASTE DOCHÁZKU VAŠEHO DÍTĚTE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH….

Do 30. 6. 2022 prosíme o vyklizení šatny dětí, které nejsou přihlášené na prázdninový provoz.

Prázdninový provoz červenec – srpen 2022

 MŠ bude otevřena od 6.30 hod. do 16.30 hod. 

Od 1. 7. 2022 provoz na pavilonu Kytička – informace o prázdninovém provozu najdete na hlavních dveřích při vstupu do MŠ.

Hezké prožití prázdnin Vám všem přejí vaše uč. Janina a Anička 🙂


AKCE NA MĚSÍC ČERVEN

1.6.2022  Námořnická pohádka v MŠ/ vstupné 45,-Kč/.

Oslava MDD / soutěže a hry na školní zahradě/.

2.6. 2022  Exkurze na záchrance

8.6.2022 Pohádka v MŠ /zdarma/

9.6.2022  Dopolední výlet na zámek v Mnichově Hradišti, odjezd autobusem v 8:00 hodin, návrat kolem 12:30 hodin . Vybíráme zálohu na vstup a dopravu 270,-Kč.

21. 6. 2022 Úterý, návštěva MINIZOO v dopoledních hodinách. Jako obvykle připravte dětem batůžek s dobrůtkou a pitím. Je možnost donést tvrdé pečivo pro zvířátka.

Bližší info na nástěnce v MŠ.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

Týden od 20. 6. – 30. 6. 2022

TÉMA: ,,Těšíme se na prázdniny

 • Rozhovory: Kdy a kde jsou prázdniny? Znaky prázdnin, léta, názvy letních měsíců.
 • Hry se slovy: ,,Kam bys chtěl o prázdninách cestovat?“, ,,Co bys chtěl o prázdninách zažít?“, ,,Až pojedu k moři vezmu si sebou…“, ,,Byl jsem u moře a viděl jsem…“, ,,Uvědomíme si nebezpečí, které hrozí při pobytu v přírodě, u vody, při sportu…“.
 • Dalekohled z papíru – ,,Řekni, co vidíš?“.
 • Moře je slané – ochutnávka.
 • Prohlížení obrázků a rozhovory – kdo to jsou námořníci a kdo piráti, jak se oblékají, jak žijí.
 • Druhy lodí a pravidel.
 • Zdobení vlajky, stavba lodě.
 • Malování vodovými barvami – živočichové.
 • Hry s lanem, cvičení s padákem: ,,malé vlny, klidná hladina, bouře, aj.
 • Lovení rybiček, počítání, třídění dle velikosti.
 • Zahrajeme si oblíbené pohybové hry.
 • Poslech z knihy ,,Pohádkový dědeček“ – Jak se kluci neuměli spočítat.
 • Zazpíváme písně ,,Holka modrooká“, ,,Čáp“ aj.
 • Modelování – kuličky, had…
 • Koupání v bazénu na školní zahradě.
 • Návštěva cukrárny, minizoo.

Comments are closed.