Připravujeme: Lištičky

 

Informace k provozu MŠ ve školním roce 2021/2022: 

Doprovázející osoby dětí jsou povinny nosit v prostorách mateřské školy respirátor FFP2 nebo KN 95. Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby.

S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.

VÁŽENÍ RODIČE, MÁME JIŽ NA WEBU ULOŽENOU NAŠÍ VÁNOČNÍ BESÍDKU,KDO MÁ ZÁJEM SI JI STÁHNOUT, NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ VISÍ KÓD PRO PŘIHLÁŠENÍ.

DĚKUJEME TÍMTO P. CAFOURKOVI, ZA POMOC PŘI ZVEŘEJŃOVÁNÍ!

 

Pololetní prázdniny –  pátek 4.2 2022 

Prosíme rodiče o nahlášení docházky  svého dítěte na tento den, nejdéle do 23. ledna.

 

OZNAMUJEME RODIČŮM,

ŽE OD 2. POLOLETÍ, TJ. OD 1.2., BUDOU DĚTI VE ŠKOLCE PŘI JÍDLE POUŽÍVAT CELÝ PŘÍBOR ( lžíci, nůž i vidličku).

PROSÍME PROTO RODIČE, ABY DOMA JIŽ UČILI JÍST DĚTI CELÝM PŘÍBOREM A VEDLI DĚTI KE SPRÁVNÝM NÁVYKŮM, JAK HO POUŽÍVAT(nedávat nůž do úst, nožem si krájet jídlo, správně příbor držet atd.)

Děkujeme za spolupráci

Týdny od 10.1.-22.1. 2021

TÉMA : Zvířátka v zimě

krmení, stopy ve sněhu, lesní zvířata, ptáci v zimě

Tyto týdny se budeme seznamovat s lesními zvířaty, dozvíme se o nich, čím se živí, zda jsou užiteční a jak se o ně v zimě starat.

Zopakujeme si báseň ,,Ptáčci v zimě“, a naučíme se báseň ,,Vrána“..ptáčky si budeme vybarvovat a také si namalujeme vodovými barvami vrabce. Budeme se učit některé ptáčky pojmenovávat.

Naučíme se novou báseň: ,,Ježek v zimě“ a povíme si o ježkovi, proč v zimě spí….

Vránu si vystřihneme z papíru, složíme ji a slepíme a vyzdobíme si s němi šatnu.

Podle obrázku ,,V zimě u krmelce“ děti budou popisovat větami, co vidí na obrázku. Zvířátka budeme porovnávat a umísťovat do prostoru dle pojmů: nahoře, dole, uprostř.budeme určovat jejich počet.Jejich názvy budou děti pojmenovávat, vytleskávat a učit se poznávat a určovat první písmeno.

Zazpíváme si píseň: ,,Bude zima, bude mráz“ a na ptáčka a ježka si zahrajeme a zacvičíme.

Na interaktivní tabuli budou děti plnit úkoly na toto téma

Naučíme se pohybovou hru:,,Na hlídače“a správné reakce na smluvený signál

Půjdeme do lesoparku Štěpánka nakrmit a pozorovat ptáčky a ostatní lesní zvěř

Až půjdeme do lesoparku,(včas oznámíme na nástěnce),prosíme rodiče, aby dali dětem do MŠ baťůžek a do něj krmení pro zvířátka ( nějaký ptačí zob pro ptáčky či oříšky pro veverky nebo suché pečivo pro plovoucí živočichy.).. ……………………………………………………..Děkujeme

 

Comments are closed.