Připravujeme: Lištičky

AKCE  NA MĚSÍC ÚNOR :

Každé úterý  u Lištiček probíhá seznamování se s  anglickým jazykem.

31.1. Pololetní prázdniny na školách, omezený provoz pro přihlášené děti.

 Děkujeme!!!

Cvičíme dle školního projektu: ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

11.2. -POLICISTA V MŠ – beseda o bezpečném chování

14.2. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ– poze pro vybrané děti, ostatní zůstávají v MŠ

24.2. – ,,JAK VYZRÁT NA BACILY“ -divadlo Koloběžka v MŠ

27.2. – KARNEVAL V MŚ ...-přichystejte dětem jednoduché masky

 

 TÝDEN:   17.2. – 21.2. 2020  

TÉMA:   KRÁLOVSTVÍ POHÁDEK

Děti si mohou v průběhu týdne nosit do MŠ svou oblíbenou pohádkovou knížku.
Komunitní kruh:
• vyprávění pohádek podle obrázků, rozšiřovat slovní zásobu dětí, tvoření jednoduchých vět, poznávání dobra x zla,
• dramatizace pohádky “Šípková Růženka“, střídání rolí,
• seznámení s básní „Počítání prasátek“,
• nácvik písničky „Tři čuníci“, zpívání spojujeme s pohybem,
• rytmizace slov z písničky, hra na ozvěnu,
• manipulace s obrázky na magnetické tabuli – skládání obrázků v celek, posloupnost děje pohádky,
• početní představy do 5, určujeme velikosti, procvičování pojmů první, poslední, prostřední,
• seznámení s růžovou barvou, z jakých barev ji můžeme namíchat, vyhledáváme ji v prostoru,
• procvičování geometrických tvarů – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, přecházet postupně do aktivního poznání, řešíme problémové otázky – co může mít daný tvar.
Práce ve skupinkách:
pracovní list: početní představy do 5, grafický záznam, vyhledávání pohádkových postav,
domečky pro prasátka – kreslení, malování, lepení,
malování prasátka růžovou barvou, upevňujeme správné držení štětce.
Pohybové činnosti:
pokusíme se o skok přes “kozu“,
chůze za vedoucím dítětem, chůze ve trojicích, lezení po zvýšené rovině, přeskoky lana, podlézání lana, válení sudů, nácvik kotoulu vpřed s dopomocí učitelky, chytání a házení míče.
pohybová hry dle přání dětí.
Logopedické hrátky:
dechová cvičení správný nádech a dlouhý výdech, foukání do domečků,
gymnastika mluvidel – cvičíme s jazýčkem nahoru a dolů, špulíme pusu,
Další činnosti:
stavíme domečky pro prasátka z různých stavebnic
zatloukání hřebíků za účasti učitelky, zdůraznění bezpečnosti dětí při práci s kladívkem
vyhledávání pohádkových postav v knížkách a leporelech,
vycházky do okolí školky, pozorujeme změny v přírodě, rozmary počasí.

 

 

Comments are closed.