Připravujeme: Lištičky

Mateřské školy budou na základě nařízení vlády České republiky uzavřeny od 1. března 2021 do 21. března 2021.
Úřední hodiny v době uzavření MŠ budou každou středu od 10 do 15 hodin.Rodiče, kteří mají předškoláka a nemají e mail, si v tuto dobu mohou chodit pro materiály k distanční výuce.
Ošetřovné: formulář je na zde – https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Vytištěný formulář mohu předat v úředních hodinách.
Sledujte prosím naše webové stránky. Děkuji Mgr. Zuzana Nečásková – ředitelka MŠ.
———————————————————————————————————
Dobrý den,
v rámci trasování bylo prokázáno, že Vaše dítě bylo přítomno dne 24., 25.nebo 26.02.2021 v Mateřské škole
Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvkové organizaci, se sídlem: Dukelská 1165,
293 01 Mladá Boleslav, IČO: 75034093, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou
na onemocnění COVID-19.
Dle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ze dne 26.02.2021, Č. j.: MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN
s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání (dále jen „mimořádné opatření“)
se na Vaše dítě vztahuje karanténa, která bude trvat 14 dní od doby posledního kontaktu
s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, tj. minimálně do 10.03., 11.3. nebo 12.3.2021 včetně.
Zároveň je potřeba, aby Vaše dítě podstoupilo RT-PCR test, a to mezi 5. a 7. dnem
od posledního kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, nejpozději
však 10. den od posledního kontaktu s nemocnou osobou, tedy nejpozději do 06.03.2021 včetně.
Zkontaktujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám může vystavit žádanku na test
a také doklad o ošetřování člena rodiny. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete
použít i tento e-mail.
V nejbližší době Vás bude kontaktovat hygienická stanice prostřednictvím telefonického rozhovoru
z centra Chytré karantény, v rámci kterého bude také možné vystavit Vašemu dítěti elektronickou
žádanku na RT-PCR test na onemocnění COVID-19.
Do výše uvedeného data a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku RT-PCR testu
na onemocnění COVID-19, je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami
a nenavštěvovalo školské ani jiné zařízení!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho
potomka. Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména
pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti
intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.
Testování všech osob, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření,
nařizuje mimořádné opatření. Bod 4 uvádí případ, kdy z kapacitních nebo technických důvodů
se nepodaří tento test provést do 10. dne od kontaktu s osobou pozitivně testovanou
na onemocnění COVID-19, pak je možné karanténní opatření ukončit u asymptomatických osob
(bez příznaků onemocnění) bez provedení testu za 14 dnů od kontaktu.
Mimořádné opatření jasně uvádí, že se jedná pouze o případy osob bez příznaků, kdy se test
nepodaří provést, čímž je myšlena situace výjimečná, kdy v provedení testu brání překážka např.
v podobě nedostatečné kapacity laboratoří.
Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test
provést a u koho nikoli.
Územní pracoviště v Mladé Boleslavi • Bělská 151 • 293 34 Mladá Boleslav • tel.: 326 929 040 • fax: 326 929 040 · e-podatelna@khsstc.cz
——————————————————————————————————————————————-
Nová informace pro rodiče!!!

Od čtvrtka 10.9. 2020 je nutné, aby dospělé osoby nosily roušky /přes ústa a nos /ve vnitřních prostorách naší školy. Děkujeme za dodržování veškerých hygienických pravidel.

Důležité informace:

  • Před vstupem do třídy si děti pod dohledem rodičů umyjí mýdlem ruce v umývárně třídy, dezinfekce v prostoru MŠ je pak určena  rodičům  i dětem.
  • Dítěti s respiračními příznaky (kašel, rýma, teplota,…) nebude vstup do třídy umožněn
  • ——————————————————————————————————

Vážení rodiče,

jelikož se delší dobu neuvidíme, připravily jsme pro Vás a vaše děti pár činností, které vám pomůžou děti zabavit a postupně je připravovat na to, co bychom s dětmi ve školce plnily my.

Budeme rády, pokud Vám to pomůže si s dětmi pohrát a příjemně strávit tuto nelehkou dobu.

Vaše učitelky Anna a Jana

téma: ,,MALÝ ČTENÁŘ“

Březen je označován jako měsíc knihy. Ta provází děti celým životem.

Můžete si proto o knihách povídat, jak vznikají a k čemu je máme.

Děti si mohou doma vlastní oblíbenou knihu prohlížet a společně si knihu s nimi přečtěte.

Ve školce rádi čteme a vyprávíme pohádky,

naposledy jsme si hrály pohádku: ,,Perníková chaloupka“. Děti malovaly perníčky, vytvořily perníkovou chaloupku a naučily se veršovanou báseň: ,,Perníková chaloupka“….tu s dětmi můžete po celou dobu procvičovat

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Odkud ten náš holub letí?

Letím z lesa, milé děti,

vrkú, vrkú, vrkú.

Cos tam viděl, holoubku?

Perníkovou chaloupku

u černého smrku.

Viděls také Mařenku?

Jakpak by ne, holenku !

Viděl jsem ji, s Jeníkem

krmili se perníkem.

A když z okna na zahradu

vystrčila baba bradu,

nebáli se, holoubku?”

Kdepak?

Zamkli chaloupku na cukrový klíč

a už byli pryč!”

Můžete si s dětmi prohlédnout knihu :,,O pejskovi a kočičce“ od J. Lady a jednotlivé příběhy vyprávět. Děti milují pohádku: ,,Jak pejsek s kočičkou pekli dort“..S dětmi si vyprávějte, co všechno do dortu dali a můžete si konkrétní věci ukazovat, pojmenovávat i počítat.

K této knize najdete spoustu obrázků a omalovánek na google obrázky omalovánky..

Děti vám pak rády zarecitují báseň: ,,Kočičko bílá“ či zazpívají píseň: ,,Skákal pes“

S dětmi si kočičku či pejska můžete namalovat vodovými barvami či nalepit obrázek z vytrhaného barevného papíru.

Po celou dobu s dětmi procvičujte základní barvy a báseň o nich:

,,Barvy“

Červená je jablíčko,

žlutá citrón, sluníčko.

Zelená je travička,

modrá voda, vodička.

Černá bude pro kocoura,

šedá bude pro myšku,

utíkej pryč k pelíšku!

Po celou dobu si s dětmi zpivejte písničku…z youtube od Štistka a Poupěnky..,,Jo,jo,jo. Ne,ne,ne..“…..ve školce ji pak budeme opakovat i s pohyby

 

Nezapomeňte děti za veškeré činnosti chválit a povzbuzovat!

———————————————————————————


Informace k provozu naší MŠ o letních prázdninách:

26.7 2021- 15.8 2021 MŠ uzavřena.

Děkujeme za spolupráci.

Comments are closed.