Připravujeme: Lištičky

Informace k provozu MŠ ve školním roce 2022/2023: 

 Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. 

S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.

Děkujeme za pochopení

AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN 2023

27. 2. – 3. 3. 2023 Jarní prázdniny – omezený provoz

6. 3. 2023 návštěva Městské knihovny

22. 3. 2023 DKMB – pohádka ,,Jak si Honza koledoval“

28. 3. 2023 Divadlo v MŠ ,,Ježibaba Kolobajana slaví Velikonoce“

29. 3. 2023 Návštěva ZŠ E. Beneše

 

Týdny od 20.3. do 24.3. 2023

téma: ,,MALÝ ČTENÁŘ“

Březen je označován jako měsíc knihy. Ta provází děti celým životem.

Budeme si proto o knihách povídat, jak vznikají a k čemu je máme.

Děti již navštívily knihovnu, budou vyprávět zážitky z knihovny a společně si na ni zahrajeme.

Děti budou určovat rozdíly mezi knihovnou a knihkupectvím a povíme si,kdo knížky píše a ilustruje, jak se jim říká.

Knihy budeme počítat, porovnávat podle velikosti a zjistíme, jestli se k ním chováme správně. Slovo KNIHOVNA si nejstarší děti přepíší na papír, rozstříhají a zkusí složit podle předlohy (zrakové vnímání)

Děti si mohou z domova přinést vlastní oblíbenou knihu, kterou dětem představí, budeme si ji prohlížet a vybereme jednu, z které si něco přečteme.

Děti se seznámí s knížkou ,,Špalíček pohádek“ a veršovanými pohádkami od Fr. Hrubína. Každý den si jednu přečtou a převyprávějí. V pohádkách budou určovat dobro a zlo.

Svou oblíbenou knížku či pohádku si nakreslí.

O vycházce se půjdeme na knihkupectví podívat do města.

Celý týden budeme také pozorovat, jak se příroda probouzí.

 

CO DOMA PROCVIČOVAT, PROTOŽE JSME PŘEDŠKOLÁCI

 • Znát své jméno, příjmení, věk, adresu.
 • Umět se podepsat např. JAN.
 • Nakreslit postavu ( oči, pusa, nos, prsty – zaměřit se na detaily), správně držet pastelku.
 • Přeložit papír na půlku, znovu na půlku – rozložit ( papír je rozdělen na 4 díly) – nakresli VPRAVO NAHORU sluníčko, VLEVO NAHORU strom, VLEVO DOLŮ dům, VPRAVO DOLŮ maminku .
 • Přednést báseň, zazpívat písničku.
 • Znát barvy a jejich odstíny, počítat do 10-ti, vědět kde je víc, méně, stejně, o kolik mám víc, o kolik méně.
 • Kde je autíčko? NA stole, POD stolem, V, NAHOŘE, DOLE, MEZI, VPRAVO, VLEVO, PŘED, ZA, VEDLE, MEZI…..
 • Umět pojmenovat, poznat a nakreslit: KRUH, ČTVEREC, TROJÚHELNÍK, OBDÉLNÍK.
 • Co je nejmenší, největší…VELKÝ – dům, MENŠÍ – domek, NEJMENŠÍ – domeček.
 • Vědět 4 roční období a co je pro ně charakteristické ( např. Jaro – jarní květiny, oblečení, počasí, rodí se mláďata, velikonoce….).
 • Vytleskat slova na slabiky např. MA-MIN-KA, co slyšíš na začátku slova ? M – co ještě začíná na tuto hlásku ?
 • Procvičovat vázání kličky, mašličky.
 • Při společenských hrách se děti naučí počítat ( např. Člověče nezlob se), při pexesu si procvičí paměť, soustředění…
 • Děti by měly zvládat skákání na jedné noze, udělat kotoul vpřed, holubičku, házet a chytat míč…
 • Děti by měly být samostatné v oblékání, v umyvárně, WC, umět si připravit věci na učení, kreslení..
 • Dopřejte dětem, aby vám doma pomáhaly s drobnými pracemi např. při úklidu, vaření….nezapomínejte na společné aktivity (čtení knih, vyprávění pohádek, stříhání, modelování, vyrábění, bobování, vycházky, jízda na kole….) při kterých si s dětmi povídáte: co vidíte kolem sebe, k čemu co slouží, jak se bezpečně chovat při jízdě na kole atd. – dětem rozvíjíte slovní zásobu a dáváte správný vzor jak správně mluvit.
 • Při všech aktivitách dbejte, aby vždy děti dokončily činnost do konce a nezapomeňte je za vše zvládnuté pochválit..

Comments are closed.