Připravujeme: Medvíďata

 
 
 Informace k provozu MŠ ve školním roce 2021/2022:  Doprovázející osoby dětí jsou povinny nosit v prostorách mateřské školy respirátor FFP2 nebo KN 95. Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte. 
 
 
 
V NOVÉM ROCE 2022 PŘEJEME VŠEM HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ ŠTĚSTÍ, LÁSKY A POROZUMĚNÍ.     
 
POLOLETNÍ  PRÁZDNINY 4.1.2022  prosím, nahlaste docházku svého dítěte na tento den. Nejdéle do 23.1.2022                                           
 

17.1. – 21.1.2022   TÉMA : ,,KOUZLO ZIMNÍ PŘÍRODY“ 

Při cvičení si procvičíme nožní klenbu (chůze po špičkách, po patách, jako opičky…).

Zahrajeme si s míčem- koulení, házení, chytání.

Zkusíme si kotoul vpřed.

Seřadíme si sněhové koule podle velikosti ( velká – menší – nejmenší).

Procvičíme si geometrické tvary ( sněhulák má knoflíky kulaté ( kolečko – kruh, čtverec, trojúhelník).

Spočítáme sněhové koule, mrkve, hrnce….

Namalujeme si sněhuláka ( práce se štětcem, čistota ).

Vymodelujeme si sněhuláka.

Procvičíme si prstíky, ručičky, zápěstí.

Zazpíváme si písničku: ,,Sněží , sněží mráz kolem běží…“.

Postavíme si sněhuláka z pet víček, kostiček apod.

Venku si postavíme sněhuláka ze sněhu.

Vyšlapeme si cestičky do sněhu ( neničit práci kamaráda, spolupracovat…).

Všichni se už oblékáme na svém místě v šatně a své věci si dáváme na svou značku

Povíme si jak vypadá zima ( sníh, bobujeme, lyžujeme, bruslíme, oblečení v zimě…).

 

 

 

                                                                                                               Paní učitelka Líba a Míša

                                                                                                   


 

                                               

Comments are closed.