Připravujeme: Medvíďata

 Informace k provozu MŠ ve školním roce 2023/2024:

Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.

 

AKCE TŘÍDY:

1.12. vyrábění dárku v DDM, vybíráme 100,-Kč

12.12. Půjdem spolu do Betléma, představení v MŠ

19.12. Vánoční besídka od 14,45 hodin ve třídě. Po besídce máme pro vás připravenou tvořivou dílničku. Kdo bude chtít, může si vyrobit spolu s dětmi malý dáreček.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ, PLNÉ LÁSKY, KLIDU A POHODY.

V NOVÉM ROCE HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ RODINNÉ POHODY A RADOSTNÝCH ZÁŽITKŮ S DĚTMI. PŘEJÍ LÍBA, MÍŠA, SIMONA

Téma: ,,ČERT A MIKULÁŠ“ 28. 11. – 8. 12. 2023

Začíná Advent, spočítáme svíčky na adventním věnci a povíme si která je velká, menší, nejmenší….vymyslíme slova, která začínají na písmeno S, V…

Budeme si vyprávět nad obrázkem ,,Mikuláše, anděla, čerta“.

Povíme si o vánočních zvycích ( rychlení větévek, adventní věnec, betlém, jmelí…).

Poslechneme si pohádku o čertech.

Zacvičíme si jako čertíci ( přeskočíme oheň, polezeme komínem, hodíme polínkem do ohně…).

PH: ,,Mrazík“

Spočítáme uhlí, brambory, jablíčka, bonbóny….co nám přinesl Mikuláš. , řekneme si čeho je HODNĚ x MÁLO.

Naučíme se básničku: ,,Čerte, čerte, čertíku, nesahej nám na kliku“.

Nakreslíme Ježíškovi dopis, jaký dárek by jsem si přál.

Vyrobíme si čerta.

Procvičíme si jazýčky: BLE, BLE, BUM, BÁC….

Procvičíme si ručičku – správné držení pastelky, štětce.

Vytleskáme si slova: ČERT, AN-DĚL, MI-KU-LÁŠ, BAR-BO-RA.

Na vycházce si budeme všímat vánoční výzdoby.

 

 

CO DOMA PROCVIČOVAT, PROTOŽE JSME PŘEDŠKOLÁCI

Znát své jméno, příjmení, věk, adresu.

Umět se podepsat např. JAN.

Nakreslit postavu ( oči, pusa, nos, prsty – zaměřit se na detaily), správně držet pastelku.

Přeložit papír na půlku, znovu na půlku – rozložit ( papír je rozdělen na 4 díly) – nakresli VPRAVO NAHORU sluníčko, VLEVO NAHORU strom, VLEVO DOLŮ dům, VPRAVO DOLŮ maminku .

Přednést báseň, zazpívat písničku.

Znát barvy a jejich odstíny, počítat do 10-ti, vědět kde je víc, méně, stejně, o kolik mám víc, o kolik méně.

Kde je autíčko? NA stole, POD stolem, V, NAHOŘE, DOLE, MEZI, VPRAVO, VLEVO, PŘED, ZA, VEDLE, MEZI…..

Umět pojmenovat, poznat a nakreslit: KRUH, ČTVEREC, TROJÚHELNÍK, OBDÉLNÍK.

Co je nejmenší, největší…VELKÝ – dům, MENŠÍ – domek, NEJMENŠÍ – domeček.

Vědět 4 roční období a co je pro ně charakteristické ( např. Jaro – jarní květiny, oblečení, počasí, rodí se mláďata, velikonoce….).

Vytleskat slova na slabiky např. MA-MIN-KA, co slyšíš na začátku slova ? M – co ještě začíná na tuto hlásku ?

Procvičovat vázání kličky, mašličky.

Při společenských hrách se děti naučí počítat ( např. Člověče nezlob se), při pexesu si procvičí paměť, soustředění…

Děti by měly zvládat skákání na jedné noze, udělat kotoul vpřed, holubičku, házet a chytat míč…

Děti by měly být samostatné v oblékání, v umyvárně, WC, umět si připravit věci na učení, kreslení..

Dopřejte dětem, aby vám doma pomáhaly s drobnými pracemi např. při úklidu, vaření….nezapomínejte na společné aktivity (čtení knih, vyprávění pohádek, stříhání, modelování, vyrábění, bobování, vycházky, jízda na kole….) při kterých si s dětmi povídáte: co vidíte kolem sebe, k čemu co slouží, jak se bezpečně chovat při jízdě na kole atd. – dětem rozvíjíte slovní zásobu a dáváte správný vzor jak správně mluvit.

Při všech aktivitách dbejte, aby vždy děti dokončily činnost do konce a nezapomeňte je za vše zvládnuté pochválit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.