Připravujeme: Veverky

Informace k provozu MŠ ve školním roce 2022/2023:

Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Před vstupem do třídy si dítě umyje v umývárně ruce pod dohledem doprovázející osoby. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání.

MŠ uzavřena od 23.12. do 30.12.20022 – vánoční prázdniny.

Každý pátek v dopoledních hodinách probíhá ve třídě kroužek AJ. Jedná se o seznamování s cizím jazykem formou hry. 

AKCE PROSINEC: 

5.12. v 9:45 hod. – Mikulášská nadílka – ve třídě (děti mohou přijít v jednoduchém kostýmu čerta, Mikuláše nebo andílka)

13.12. v 9:00 hod. – I zvířátka slaví Vánoce – Lenčiny zpívánky v MŠ

14.12.2022 v 14:30 hod. – Vánoční besídka u Veverek

Integrovaný blok: „Adventní čas“

Týden od: 5.12.2022 – 9.12.2022

téma: „Čert a Mikuláš“ -tradice, pohádky, mezilidské vztahy

 • v pondělí mezi nás přijde Mikuláš s čerty a andílky, zazpíváme jim písničku a ukážeme taneček, zasoutěžíme si v čertovských disciplínách (např. hod ohnivou koulí na cíl), zatančíme si na čertí diskotéce
 • celý týden si budeme připomínat adventní tradice (rychlení větévek), budeme si o adventních postavách povídat, zkusíme je nakreslit
 • z papíru si čertíky i vyrobíme
 • poslechneme si novou písničku Kolik dnů je do Vánoc, pohybem ji vyjádříme
 • podíváme se na pohádku z cyklu Chaloupka na vršku – „Jak to bylo na Mikuláše“
 • vyhledáme rozdíly na obrázcích, složíme rozstříhaný obrázek
 • procvičíme si tvoření zdrobnělin (velký čert – malý čertík…)
 • naučíme se básničku Čertíku, co to neseš v pytlíku, nakreslíme si k této básničce obrázek
 • před odpoledním odpočinkem si poslechneme Čertí pohádky na dobrou noc
 • na zahradě se podíváme, zda už ptáčkové objevili naše krmítko a létají pro semínka
 • půjdeme se podívat na městskou vánoční výzdobu
 • nezapomeneme trénovat básničky a písničky na Vánoční besídku, která se uskuteční 14.12.2022 od 14,30 hod. u VEVEREK a děti budou potřebovat bílé punčošky nebo legíny
 •                                                                                                
 • Desatero budoucího školáka  POHYB

  Už umím házet a chytat míč, běhám. Sám se obleču a uklidím své hračky. Umím správně stolovat, používat kapesník a toaletu.

  SAMOSTATNOST

  Nevadí mi, když zůstanu chvíli bez rodičů. Dovedu říct, co se mi libí a nelíbí, a dodržuji dohodnutá pravidla.

  JAZYK A ŘEČ

  Už umím správně vyslovovat hlásky, dovedu vyprávět a povídat si.

  MANIPULACE

  Už umím pracovat se stavebnicemi, kreslit, stříhat, malovat. Vím, kde je vpravo a vlevo, dovedu správně držet tužku a poznám základní geometrické tvary.

  VNÍMÁNÍ

  Už poznám barvy, velikosti a tvary věcí. Dovedu slabikovat, vnímám zvukové a světelné signály…

  MYŠLENÍ

  Už dokážu počítat na prstech a srovnám předměty podle počtu, tvaru a velikosti, umím vyřešit jednoduché hádanky a příklady.

  PAMĚŤ

  Pamatuji si říkadla a básničky. Zapamatuji si, co jsem viděl a slyšel, a dokážu o tom vyprávět.

  PRAVIDLA

  Už umím pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se. Dokážu se dohodnout s kamarádem a podělit se o hračky. Pomáhám mladším dětem…

  TVOŘIVOST

  Znám pohádky, písničky, říkadla. Dokážu si hrát na školu, na rodinu, na cestování…

  ZNALOSTI

  Znám své jméno a příjmení. Už se orientuji ve svém okolí a vím, jak se mám chovat. Poznám řadu osob, věcí, zvířat a rostlin…

   

Comments are closed.