Připravujeme: Žabičky

Informace k provozu MŠ v školním roce 2022/23 

Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Po vstupu do třídy si dítě umyje v umývárně ruce. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.

———————————————————————————————————-

Lekce Wattsenglish od 5. 10. každou středu.

Plán akcí na červen 2023

 • 1. 6. – Představení v MŠ – Kouzelník RENO, cena 70,- Kč. Oslava MDD – soutěže na zahradách mateřské školy.
 • 6. 6. – Závěrečná lekce kurzu plavání v bazénu na Štěpánce.
 • 8. 6. – Výlet do ZOO Liberec. Vybíráme 310,- Kč (210,- Kč doprava, 100,- Kč vstupné). V případě neúčasti (např. náhlé onemocnění) vybranou částku vrátíme. Děti budou mít sportovní oblečení dle počasí, pokrývku hlavy proti slunci, batůžek na záda. Do batůžku: pití v netekoucí lahvičce, sladkou dobrůtku – ne čokoládovou, pláštěnku. Svačiny zajistí MŠ. Příchod do školky do 7.45 hod. Návrat autobusem cca ve 12.00 hod., poté oběd v MŠ.
 • 21. 6. – besídka s rodiči – rozloučení s předškoláky – děti budou mít slavnostní oblečení a vystoupí s krátkým programem.

Milí rodiče,

zveme Vás na rozlučkovou besídku

spojenou se slavnostním vyřazením předškolních dětí,

která se uskuteční 21. 6. v 15.00 hod. ve třídě Žabiček.

Těšíme se na Vás

Žabičky a jejich paní učitelky Karla a Marika

 

Téma: Děti mají svátek

Týden: 29. 5. – 2. 6. 2023

 • Budeme si povídat u velké mapy celého světa, pojmenujeme 7 světadílů.
 • Prostřednictvím obrázků se děti seznámí s jinými národnostmi a budou hledat na mapě světadíl, který je jejich původním domovem.
 • Děti budou přiřazovat dětské kresby k obrázkům národností, následně porovnají jejich počty a procvičí si pojmy: nejvíce, nejméně, více, méně, o kolik více, o kolik méně, stejně.
 • Budeme pracovat se dvěma pohybovými říkankami – Kamarádství a Indiáni jdou. Děti budou mít příležitost si uvědomit, že kulturní a jazyková odlišnost není překážkou kamarádství. Při pochodové indiánské říkance si procvičíme řadové číslovky.
 • Budeme cvičit a tancovat v rytmu videonahrávek Míši Růžičkové.
 • Zahrajeme si pohybové hry: Dobrý den, pojďte ven. Afrika, Evropa, Asie.
 • Seznámíme se s krátkými pohádkami z cizích zemí a vysvětlíme si jejich ponaučení pro život.
 • Didaktickými jazykovými hrami si procvičíme určování 1. hlásky, rytmizaci a počítání slabik.
 • V pracovních listech si procvičíme grafomotoriku, počítání a rozlišování grafické podoby číslic 1 – 9.
 • Děti si nakreslí postavu zvolené národnosti dle obrázkové předlohy.
 • Budeme pokračovat v nácviku programu na besídku s rodiči.

Žádáme rodiče, kteří nepřihlásili své děti na letní prázdninový provoz, aby si odnesli všechny věci ze šatny do 30. června (na místě zůstane pouze prázdný oranžový pytlík).

MAMINKO, TATÍNKU, než půjdu do školy, měl/a bych:

 • znát své jméno, příjmení, věk a bydliště
 • znát Vaše jména a Vaše zaměstnání
 • znát jména svých sourozenců a jejich zaměstnání
 • pojmenovat stát, ve kterém žiji a hlavní město
 • umět zazpívat píseň
 • umět přednést báseň
 • nakreslit postavu (tatínka, kamaráda, maminku, …)
 • vyjmenovat roční období
 • vyjmenovat dny v týdnu
 • rozlišovat časové pojmy den-noc, ráno, poledne, odpoledne, večer
 • rozlišovat zeleninu a ovoce a umět je pojmenovat
 • umět pojmenovat a rozlišovat zvířata a jejich mláďata (lesní, polní, domácí, hospodářská, exotická)
 • umět rozlišit listnaté a jehličnaté stromy a některé pojmenovat
 • umět rozlišit jarní, letní a zahradní květiny a některé pojmenovat
 • vyjmenovat dopravní prostředky a určit, kde se pohybují (voda, vzduch, silnice)
 • určit, co se z čeho vyrábí (kniha – papír, sklenice – sklo, míč – guma, židle – dřevo, …)
 • umět pojmenovat a nakreslit geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 • počítat, číselná řada 1 – 10
 • poznat některá písmena – zajímat se o ně
 • co nejlépe správně vyslovovat
 • sluchově vnímat hlásku na začátku slova (naučím Vás hrát hru na abecedu, kterou jsme hráli ve školce)
 • vytleskávat slova na slabiky a určit počet slabik ve slově
 • složit z hlásek slovo a rozložit ho – to prý zvládají pouze ty nejšikovnější děti. Když si budete se mnou hrát „na robota“(m – í – č = míč), možná k nim budu patřit i já.
 • znát všechny barvy
 • umět rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …
 • umět rozlišit levou a pravou stranu
 • umět rozlišit více, méně, stejně
 • určit polohu předmětů – nad, pod, vedle, první, poslední apod.
 • orientovat se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo…)
 • umět správně držet tužku, pastelku, nůžky a používat je
 • umět se podepsat – napodobit tvar písmen
 • nakreslit podle předkreslené předlohy různé grafické tvary (rovnou čáru, šikmou čáru, oblouk, kruh, šneka, vlnovku, dračí zuby, smyčku – kouří se z komínku)
 • umět popsat obrázek
 • najít cestu v jednoduchých labyrintech
 • sám se obléknout, obout, najíst se, dodržovat hygienu
 • pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc, omluvit se
 • vyjádřit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět
 • hrát jednoduché hry (pexeso, domino, člověče nezlob se)
 • skládat puzzle, jednoduché stavebnice
 • vnímat a provádět pokyny
 • bezpečně přecházet přes cestu
 • vydržet alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončit
 • neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada

Jak mně můžete doma pomoci, abychom to společně všechno zvládli?

Tak například:

 • Při rozhovoru se mnou se snažte nezabývat jinou činností a trpělivě mě vyslechněte.
 • Vyprávějte mi, čtěte mi, učte se se mnou říkanky, zpívejme si!
 • Vybírejte pro mě vhodné hry a stavebnice a taky si se mnou pravidelně hrajte.
 • Neberte mi z rukou nůžky, nechte mě vystřihovat z papíru, z látek, lepit a vyrábět drobná umělecká dílka!
 • Choďte se mnou do přírody, pohyb je důležitý pro mě i pro vás!
 • Navrhněte mi, abych občas namaloval něco pro radost například babičce, dědečkovi nebo tetě.
 • Trénujte se mnou všechny dovednosti formou hry. Když si hraji, prožívám radost. Když se těším, lépe si všechno zapamatuji.

Vaše Žabička

 

Comments are closed.