Připravujeme: Žabičky

Informace k provozu MŠ v školním roce 2023/24 

Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Po vstupu do třídy si dítě umyje v umývárně ruce. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.

19. 6. 2024 – besídka s rodiči – vystoupení dětí spojené se slavnostním vyřazením předškoláků

Plán akcí – duben 2024

 • PLAVÁNÍ – každé úterý od 2. 4. do 4. 6. 2024 budeme chodit plavat do bazénu na Štěpánce. Po lekci plavání budeme obědvat v MŠ. V úterý hned po Velikonocích 1. plavání, děti budou mít batůžek na záda. Do batůžku: igelitová taška  s plavkami a ručníkem, hřeben, koupací čepice se jménem, lahvička s pitím nejlépe se šroubovacím uzávěrem. Tekuté mýdlo s pumpičkou zajistí MŠ. Před odchodem na plavání budou děti v 8.15 svačit v MŠ.
 • 4. 4. Beseda s knihovnicí v KMMB
 • 15. – 19. 4. Projekt Líhnutí kuřat v naši MŠ, cena 15,- Kč za každé dítě.
 • 17. 4. – Představení v MŠ – Barevná pohádka – Divadlo Koloběžka, cena 55,- Kč
 • 22. 4. – Ortoptika – vyšetření zraku, pojištěnce ZPŠ zdarma, nepojištěnce ZPŠ 150,- Kč.
 • 22. 4. – Den Země – děti uklízí školní zahrady (shrabování listí, sbírání odpadků se smetákem, zametání zahradních chodníčků, úklid kamínků, zalévání kytiček apod.)
 • 24. 4. – Den otevřených dveří v MŠ – prohlídky obou pavilonů v 10.00 hod., v 11.00 hod. a v 15.00 hod.
 • 29. 4. – v pondělí – Čarodějnický rej – děti budou mít jednoduché masky čarodějnic, čarodějů, kostlivců apod.

Týden od 15. 4. do 22. 4. 2024

Téma:  Poznáváme a chráníme naši Zemi

 • Seznámíme se s modelem Zeměkoule (glóbus), s různými druhy přírodního prostředí (země, voda, vzduch) a životem v nich (ekosystémy), jejich znečišťováním a ochranou.
 • Děti budou řešit problém: Co by se stalo, kdyby popeláři přestali pracovat? Co jsou to odpadky a proč je vyhazujeme? Proč se třídí odpad?
 • Prostřednictvím her na interaktivní tabuli si děti procvičí třídění odpadů do barevných kontejnerů.
 • Zahrajeme si pohybovou hru na sběr tříděného odpadu a naučíme se říkanku o třídění odpadu.
 • Při cvičení pozdravíme sluníčko a zahrajeme si i hru na přírodní živly.
 • Děti se seznámí s příběhem o třídění odpadu: Jak skřítkové vyzráli na Pepíčka.
 • Zopakujeme si taneček se zpěvem: Pampelišky a naučíme se píseň: Čížeček.
 • Vyrobíme si chobotničky z PET lahví – děti si přinesou 1 PET lahev s víčkem (nezáleží na velikosti a barvě – chobotničky mohou být malé i velké, průhledné i barevné).
 • V pracovním listu budou děti třídit odpad.
 • 22. 4. – Den Země – děti budou uklízet školní zahrady (zametat kamínky, sbírat odpadky se smetáčkem).

 

 

Maminko a tatínku, než půjdu do školy, měl/a bych:

 • znát své jméno, příjmení, věk a bydliště
 • znát Vaše jména a Vaše zaměstnání
 • znát jména svých sourozenců a jejich zaměstnání
 • pojmenovat město ve kterém žiji a hlavní město
 • umět zazpívat píseň
 • umět přednést báseň
 • nakreslit postavu (tatínka, kamaráda, maminku, …)
 • vyjmenovat roční období
 • vyjmenovat dny v týdnu
 • rozlišovat časové pojmy den-noc, ráno, poledne, odpoledne, večer
 • rozlišovat zeleninu a ovoce a umět je pojmenovat
 • umět pojmenovat a rozlišovat zvířata a jejich mláďata (lesní, polní, domácí, hospodářská, exotická)
 • umět rozlišit listnaté a jehličnaté stromy a některé pojmenovat
 • umět rozlišit jarní, letní a zahradní květiny a některé pojmenovat
 • vyjmenovat dopravní prostředky a určit, kde se pohybují (voda, vzduch, silnice)
 • určit, co se z čeho vyrábí (kniha – papír, sklenice – sklo, míč – guma, židle – dřevo,v
 • umět pojmenovat a nakreslit geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 • počítat, číselná řada 1 – 10
 • poznat některá písmena – zajímat se o ně
 • co nejlépe správně vyslovovat
 • sluchově vnímat hlásku na začátku slova (naučím Vás hrát hru na abecedu, kterou jsme hráli ve školce)
 • vytleskávat slova na slabiky a určit počet slabik ve slově
 • složit z hlásek slovo a rozložit ho – to prý zvládají pouze ty nejšikovnější děti. Když si budete se mnou hrát „na robota“(m – í – č = míč), možná k nim budu patřit i já.
 • znát všechny barvy
 • umět rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …
 • umět rozlišit levou a pravou stranu
 • umět rozlišit více, méně, stejně
 • určit polohu předmětů – nad, pod, vedle, první, poslední apod.
 • orientovat se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo…)
 • umět správně držet tužku, pastelku, nůžky a používat je
 • umět se podepsat – napodobit tvar písmen
 • nakreslit podle předkreslené předlohy různé grafické tvary (rovnou čáru, šikmou čáru, oblouk, kruh, šneka, vlnovku, dračí zuby, smyčku – kouří se z komínku)
 • umět popsat obrázek
 • najít cestu v jednoduchých labyrintech
 • sám se obléknout, obout, najíst se, dodržovat hygienu
 • pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc, omluvit se
 • vyjádřit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět
 • hrát jednoduché hry (pexeso, domino, člověče nezlob se)
 • skládat puzzle, jednoduché stavebnice
 • vnímat a provádět pokyny
 • bezpečně přecházet přes cestu
 • vydržet alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončit
 • neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada

Jak mně můžete doma pomoci, abychom to společně všechno zvládli?

Tak například:

 • Při rozhovoru se mnou se snažte nezabývat jinou činností a trpělivě mě vyslechněte.
 • Vyprávějte mi, čtěte mi, učte se se mnou říkanky, zpívejme si!
 • Vybírejte pro mě vhodné hry a stavebnice a taky si se mnou pravidelně hrajte.
 • Neberte mi z rukou nůžky, nechte mě vystřihovat z papíru, z látek, lepit a vyrábět drobná umělecká dílka!
 • Choďte se mnou do přírody, pohyb je důležitý pro mě i pro vás!
 • Navrhněte mi, abych občas namaloval něco pro radost například babičce, dědečkovi nebo tetě.
 • Trénujte se mnou všechny dovednosti formou hry. Když si hraji, prožívám radost. Když se těším, lépe si všechno zapamatuji.

Vaše Žabička

Comments are closed.