Připravujeme: Žabičky

Informace k provozu MŠ v školním roce 2023/24 

Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Po vstupu do třídy si dítě umyje v umývárně ruce. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.

27. 11. 2023 – v pondělí – Výstražná stávka pracovníků školství – pavilon Kytička bude uzavřen. Dozor nad přihlášenými dětmi bude na pavilonu Laurinka ve třídě Berušek. 

Plán akcí na měsíc prosinec 2023:

 • 1. 12. – v pátek nás navštíví Sv. Barbora. Děti si zatančí se sv. Barborou, která jim přinese košíček se sladkostmi. Děti, které mají možnost, přinesou větvičky – barborky (nejlépe třešňové, ale mohou být i z jiného ovocného stromu). Větvičky budeme rychlit, s rozkvetlými se pak vyfotíme a děti seznámíme s touto tradicí – proč se to dělá. Děkujeme rodičům za spolupráci.
 • 5. 12. – Mikulášská nadílka – navštíví nás Mikuláš, anděl a čert. Děti přijdou do MŠ oblečené jako andílci nebo jako čerti. Děkujeme rodičům za spolupráci.
 • 12. 12. – Představení v MŠ – Lída Helligerová – Půjdem spolu do Betléma. Cena 60,- Kč
 • 18. 12. – v pondělí v 15.00 hod. ve třídě Žabiček VÁNOČNÍ BESÍDKA – děti vystoupí s pásmem básní, písní, dramatizace a tanečků. 

Milí rodiče,

zveme Vás na Vánoční besídku

v pondělí 18. prosince

ve třídě Žabiček.

Těšíme se na vás

Vaše Žabičky 

a jejich paní učitelky

Karla a Marika

 • 19. 12. – v úterý dopoledne k nám přijde Ježíšek – rozbalování dárků, posezení s čajem a cukrovím. Děti si přinesou trochu cukrovího – z hygienických důvodů doma pečeného cukroví pouze tolik, kolik Vaše dítě na posezení sní – v krabičce se jménem dítěte. Pro Vaše dítě a ostatní děti můžete přinést i cukroví z obchodu s vyznačeným datumem spotřeby. Děkujeme za pochopení.

Týden od 28. 11. – 1. 12. 2023

Téma: Advent přichází

 • budeme si povídat o zvycích a tradicích v době adventu
 • děti budou vyrábět vánoční řetěz a andílky – pomůžou při vánoční výzdobě třídy
 • zatancujeme si ladně jako andílci
 • budeme se připravovat na předvánoční vystoupení dětí před rodiči – nacvičovat vánoční písně, básně a koledy
 • zahrajeme si vánoční příběh – příprava na besídku
 • budeme počítat vánoční symboly, ořechy a jablíčka
 • budeme poslouchat „Adventní čtení“ a doplňovat vhodná slova
 • naučíme se přesně a výstižně popsat, co bychom chtěli najít pod stromečkem
 • procvičíme si grafomotoriku na interaktivní tabuli i v pracovním listu – „Vánoční ozdoba“
 • přečteme si příběh „Jak krtek slavil se svými kamarády Vánoce“ a budeme si povídat o tom, jak důležití jsou kamarádi a proč by na Vánoce nikdo neměl zůstat sám

 

 

Comments are closed.