Připravujeme: Žabičky

Informace k provozu MŠ v školním roce 2021/22 

Dospělí i děti mají povinnost při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou. Po vstupu do třídy si dítě umyje v umývárně ruce. S dítětem jde do MŠ pouze jedna osoba a stejné pravidlo platí u vyzvedávání dítěte.

Letní prázdninový provoz MŠ Laurinka od 6.30 hod. do 16.30 hod.

1. 7. – 22. 7. 2022 pavilon Kytička

15. 8. – 26. 8. 2022 pavilon Laurinka

29. 8. – 31. 8. 2022 Kytička a Laurinka

 MŠ bude uzavřena od 25. 7. do 12. 8. 2022.

———————————————————————————————————-

Plán akcí na červen 2022:

 • Pokračuje kurz plavání v bazénu na Štěpánce každé úterý od 10.30 hod. Děti budou mít vhodné oblečení a batoh na záda. Do batohu: plavky a ručník v igelitové tašce, plaveckou čepici se jménem, pití v lahvičce nejlépe se šroubovacím uzávěrem. Tekuté mýdlo s pumpičkou zajistí MŠ. Doporučujeme nedávat dětem v den plavání řetízky, korálky, náramky, prstýnky, hodinky, sponky do vlasů a náušnice. MŠ neodpovídá za případnou ztrátu těchto předmětů. Po plavání budou děti obědvat později, můžete si je vyzvednout ve 12.30 hod. nebo po odpoledním odpočinku od 14.00 hod.

Týden: 27. – 30. 6. 2022

Téma: Těšíme se na prázdniny – co si vzít s sebou, život u vody a ve vodě, bezpečnost

 • Cvičení s padákem
 • Cvičení motivované plaváním (prsa, kraul, motýlek…)
 • Akrobatické cvičení: holubička, kolébka, trakař…
 • PH: ,,Na kouzelníka“, PH ,,Na slepou bábu“
 • Povídáme si o ročním období (co děláme v létě, jak se oblékáme, kam jedeme na výlet, co si vezmu s sebou na dovolenou…)
 • Povíme si o tom, jak se bezpečně chovat u vody, na kole, na výletě….
 • Práce u interaktivní tabule – jdeme na výlet, čistíme potok, poznáváme list. a jehlič. stromy, plody v přírodě (borůvky, ostružiny…)
 • Grafomotorika – vlny na řece, rybky v moři, skoky žabiček…
 • Cvrnkání kuliček – procvičíme barvy, počet (více, méně, stejně)
 • Skládání domečku z geom. tvarů – procvičování geom. tvarů
 • Čtení z knihy: ,,Pohádkový dědeček“
 • Modelování rybičky, hada, motýlka…
 • Píseň: ,,Holka modrooká“, ,,Čáp“
 • NH: ,,Na zmrzlináře“, ,,Na policistu“ 
 • Skládání kelímku na pití
 • Hry na školní zahradě 

 

 MAMINKO, TATÍNKU, než půjdu do školy, měl/a bych:

 • znát své jméno, příjmení, věk a bydliště
 • znát Vaše jména a Vaše zaměstnání
 • znát jména svých sourozenců a jejich zaměstnání
 • pojmenovat stát, ve kterém žiji a hlavní město
 • umět zazpívat píseň
 • umět přednést báseň
 • nakreslit postavu (tatínka, kamaráda, maminku, …)
 • vyjmenovat roční období
 • vyjmenovat dny v týdnu
 • rozlišovat časové pojmy den-noc, ráno, poledne, odpoledne, večer
 • rozlišovat zeleninu a ovoce a umět je pojmenovat
 • umět pojmenovat a rozlišovat zvířata a jejich mláďata (lesní, polní, domácí, hospodářská, exotická)
 • umět rozlišit listnaté a jehličnaté stromy a některé pojmenovat
 • umět rozlišit jarní, letní a zahradní květiny a některé pojmenovat
 • vyjmenovat dopravní prostředky a určit, kde se pohybují (voda, vzduch, silnice)
 • určit, co se z čeho vyrábí (kniha – papír, sklenice – sklo, míč – guma, židle – dřevo, …)
 • umět pojmenovat a nakreslit geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 • počítat, číselná řada 1 – 10
 • poznat některá písmena – zajímat se o ně
 • co nejlépe správně vyslovovat
 • sluchově vnímat hlásku na začátku slova (naučím Vás hrát hru na abecedu, kterou jsme hráli ve školce)
 • vytleskávat slova na slabiky a určit počet slabik ve slově
 • složit z hlásek slovo a rozložit ho – to prý zvládají pouze ty nejšikovnější děti. Když si budete se mnou hrát „na robota“(m – í – č = míč), možná k nim budu patřit i já.
 • znát všechny barvy
 • umět rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …
 • umět rozlišit levou a pravou stranu
 • umět rozlišit více, méně, stejně
 • určit polohu předmětů – nad, pod, vedle, první, poslední apod.
 • orientovat se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo…)
 • umět správně držet tužku, pastelku, nůžky a používat je
 • umět se podepsat – napodobit tvar písmen
 • nakreslit podle předkreslené předlohy různé grafické tvary (rovnou čáru, šikmou čáru, oblouk, kruh, šneka, vlnovku, dračí zuby, smyčku – kouří se z komínku)
 • umět popsat obrázek
 • najít cestu v jednoduchých labyrintech
 • sám se obléknout, obout, najíst se, dodržovat hygienu
 • pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc, omluvit se
 • vyjádřit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět
 • hrát jednoduché hry (pexeso, domino, člověče nezlob se)
 • skládat puzzle, jednoduché stavebnice
 • vnímat a provádět pokyny
 • bezpečně přecházet přes cestu
 • vydržet alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončit
 • neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada

Jak mně můžete doma pomoci, abychom to společně všechno zvládli?

Tak například:

 • Při rozhovoru se mnou se snažte nezabývat jinou činností a trpělivě mě vyslechněte.
 • Vyprávějte mi, čtěte mi, učte se se mnou říkanky, zpívejme si!
 • Vybírejte pro mě vhodné hry a stavebnice a taky si se mnou pravidelně hrajte.
 • Neberte mi z rukou nůžky, nechte mě vystřihovat z papíru, z látek, lepit a vyrábět drobná umělecká dílka!
 • Choďte se mnou do přírody, pohyb je důležitý pro mě i pro vás!
 • Navrhněte mi, abych občas namaloval něco pro radost například babičce, dědečkovi nebo tetě.
 • Trénujte se mnou všechny dovednosti formou hry. Když si hraji, prožívám radost. Když se těším, lépe si všechno zapamatuji.

Vaše Žabička

Comments are closed.